Alamat ng Hagdan-Hagdan Palayan

Alamat ng Hagdan-Hagdan Palayan at tauhan nito

  • Bathala
  • Kabunian
  • Wigan
  • Bugan

Noong unang panahon, ang mga naninirahan sa mga bulubundukin ng Pilipinas ay biniyayaan ng masaganang buhay ni Bathala. Ngunit, lumipas ng maraming taon, unti-unting nakalimot ang mga tao at linapastangan ang kanyang mga linikha.

Kaya nagtampo si Bathala sa mga tao, makalipas ang ilang taon di pa din nagbago ang mga ito sa pag abuso ng kalikasan, kaya hindi na ito nakatiis at nagalit. Lumapit ito kay kabunian.

Si kabunian ay isang Anitong nakatira sa bulubundukin at inutusan parusahan niya ang mga tao. Ngunit, tumanggi si Kabunian at nagmakaawa siya na bigyan pa ang mga tao ng pagkakataon.

BASAHIN : Propesor Ferdinand Blumentritt

kaya nakaramdam na naman ng awa ang Bathala dahil minamahal ni Kabunian ang mga taga-lupa at sinabihan si Kabunian na maghanap ito na isang tao na may mabuting puso at may takot sa diyos upang di niya lilipulin ang sangkatauhan. Malugod na tinanggap ni Kabunian ang hamon ng Bathala.

Nagtungo si Kabunian sa isang mag-asawang nakatira sa Bundok Pulog, pinakamataas na bundok sa buong lupalop. Si Wigan ay isang mabait na magsasaka, kasama niya ang asawang si Bugan. Di sila nasisilaw sa kayamanan at piniling mabuhay ng tahimik sa paanan ng bundok.

Nagpakita si Kabunian kay Wigan, ipinaalam nito na galit si Bathala sa mga tao at sinabihan umakyat sa Bundok Pulog upang mag-alay kay Bathala. Nag-isip si Wigan kung paano niya akyatin ang matarik na bundok dahil wala pang taong nakagawa nito. 

Habang nag-iisip si Wigan, napansin niya ang hagdanan ng kanilang balay patungo sa tuktok ng kanilang bubungan. Gumawa ng plano si Wigan upang makabuo ng pormang hagdanan paakyat ng bundok at linakihan ito para naman kay Kabunian.

Nawawalan na ng pasensiya si Bathala sa mga tao at binalaan niya si Kabunian. Muling nagmakaawa si Kabunian na bigyan pa siya ng kaunting panahon. Makalipas ng ilang taon, habang gumagawa ni Wigan ng hagdan sa bundok, biglang nagkaroon ng digmaan sa lupa.

Nagalit si Bathala at linipol niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng malaking baha. Kahit patuloy ang malakas na buhos na ulan, patuloy pa rin si Wigan na gumawa ng hagdan. Dahil sobrang taas ang bundok, hindi pa inabot ito ng tubig

BASAHIN : Araw ng Pambansang Mga Bayani

Sa wakas, inabot ni Wigan ang tuktok ng bundok at agad na nagsindi ng apoy upang mag-alay kay Bathala. Nagmakaawa si Wigan na tigilan na ang baha. Pinakinggan siya ng Bathala at nagpakita siya kay Wigan at sinabing bigyan pa niya ang sangkatauhan ng isa pang tsansa.

Dahil dito, katuwang na ni Wigan ang mga nakaligtas na tao upang gumawa pa ng maraming hagdan. Sa tulong na rin ni Kabunian, gumawa sila ng maraming hagdan at pagdaan ng maraming taon, tumubo ng mga palay at iba pang halaman upang may makain ng mga tao.

Dito nabuo ang mga Hagdan-Hagdan Palayan sa Mt Province. Hanggang ngayon, napanatili ng mga tao sa Ifugao ang ganda ng hagdan dahil sa pagmamahal sa Maykapal. Ayon sa iba, ginamit daw ni Bathala ang hagdan-hagdang palayan upang bumaba sa lupa at makihalubilo sa mga tao.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Hagdan-Hagdan Palayan ? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )