Angat Dam

Ang saplad ng Angat o Angat Dam sa wikang Ingles ay isang sagka o pangharang at imbakan ng tubig sa Pilipinas na matatagpuan sa Norzagaray, Bulacan.

Bahagi ito ng Angat Hydroelectric Plant—na gumagamit sa Ilog Angat o Ilog Bulacan upang makalikha ng kuryente, at bahagi ng mas malaking sistema ng mga dam ng Angat-Ipo-La Mesa.

Ang Angat Reservoir na naiipon ng dam ang nagtutustos sa humigit-kumulang 90% ng pangangailangan sa tubig ng Kalakhang Maynila. Ginagamit din itong irigasyon para sa 28,000 ektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga. Bukod pa dito, tumutulong ang nasabing dam na kontrolin ang pagbaha tuwing sumasapit ang tag-ulan.

Basahin: Balangay

Ang Angat Dam ay may taas na 131 metro at may habang 568 metro. Kaya nitong humawak ng hanggang 850,000,000 metro kubikong tubig at mag-ambag ng 246 megawatt ng kuryente para sa buong Luzon.

Gayunpaman, ang tubig na dumaraan sa dike ay unang ginagamit para sa kuryente. Pagkatapos, ang sangkatlo nito ay ginagamit ng MWSS—ang dating NAWASA, para sa tubig na maiinom ng mga residente sa Kalakhang Maynila.

Sangkatlo rin ang ginagamit ng National Irrigation Administration para sa irigasyon, at ang huling sangkatlo nito ay bumabalik sa Look Maynila.

Silipin din: Ilog Pasig

Noong Nobyembre 1961 nasimulan ang plano sa pagsasagawa ng dam at una itong ginamit noong ika-16 ng Oktubre taong 1967. Natapos ang konstruksiyon ng dam noong Agosto 1968, ang mga malalaking kompanya tulad ng Grogun, Inc., Paul Hardeman, at Filipino Engineers Syndicate, Inc., ang nagtayo sa dam.

Basahin din: Mga Anyong Tubig
Kasaysayan ng Pilipinas