Antonio Molina

Si Antonio Molina ay isang Pilipinong kompositor, guro, at istoryador ng musika at ang unang Pilipinong nakatanggap ng gantimpala para sa pambansang musika.

Kabilang si Antonio Molina sa Tatlong Haligi ng Musikang Filipino kasama sina Nicanor Abelardo at Francisco Santiago.

Ipinanganak siya noong ika-26 ng Disyembre taong 1894. Kilala rin siya bilang Dekano ng mga Pilipinong Kompositor.

Basahin: Julian Felipe

Nakabatay ang mga komposisyon niya sa mga sinaunang instrumentong pangmusikal tulad ng kulintang at gabbang. Bilang isang kompositor, mahigit 300 ang nilikha ni Antonio Molina para sa orkestra, koro, chamber music, solo, instrumental, at sariling bersiyon ng klasikong sonata.

Nailathala ang unang komposisyon ni Antonio Molina noong 1913 na pinamagatang Lamentos de mi Patria. Sumunod, ang pinakabantog niyang komposisyon na pinamagatang Hating Gabi, ito ay isang harana sa saliw ng biyolin at piyano.

Habang siya ay nasa Unibersidad ng Pilipinas, nilikha niya ang Era La Penumbra, Kung sa Iyong Gunita, Cantilena Romantica, Ave Maria, Scherzo in D major, Efipania de las Rosa, at No Adayuca.

Labis niyang hinangaan si Claud Debussy at ang impresyonistang estilo nito na ginamit niya sa Pandangguhan noong 1951.

Matagal siyang naging guro ng musika sa Unibersidad ng Pilipinas at Konserbatoryo ng Musika at Sentro Eskolar ng Unibersidad ng Santo Tomas.

Nakatanggap din siya ng pagkilala at karangalan tulad ng Honorary Doctorate in Law mula sa CEU noong 1953; Republic Cultural Heritage Award taong 1965 at 1972; Dean Emeritus sa CEU (1970); UP Conservatory Alumni Award; Phi Kappa Beta Award noong 1972; at Patnubay ng Sining at Kalinangan Award na nakamit niya noong 1979.

Basahin din: Jose Maceda
Kasaysayan ng Pilipinas