Antonio Pigafetta
ADVERTISEMENT

Si Antonio Pigafetta ay isang Italyanong iskolar at eksplorador na nagmula sa Venezia. Siya ay naglayag kasama ni Ferdinand Magellan patungo sa Pilipinas.

Sa kanilang paglalakbay, siya ay nagtabi ng tumpak at magkakasunod na mga tala na lumaong nakatulong sa pagsasalin niya ng isa sa mga wika sa Pilipinas, ito ay ang Cebuano. Ito ang pinakaunang pagtatala hinggil sa wikang ito.

Nangalap din siya ng maraming datos tungkol sa heograpiya, klima, mga hayop at halaman, at mga mamamayan ng mga lugar na kanilang dinalaw.

Basahin: Miguel Lopez de Legazpi

Isinilang si Antonio Pigafetta noong 1491 sa Vicenza, Italis. Taong 1519 ay sinamahan niya ang papal nuncio sa España, at doon niya nabatid ang planong paglalayag ni Magellan.

Tinanggap niya ang titulong sobrasaliente na may katamtamang sahod na 1,000 maravedis.

Naging mahalaga sa mga susunod na eksplorador at tagapagsagawa ng mapa, pati na rin ang mga historyador, ang mga detalyado niyang ulat.

Sa Mactan sa Pilipinas, nasugatan si Antonio Pigafetta sa labanang kumitil sa buhay ni Magellan. Siya ay nagpagaling at napabilang sa 18 tao na nakabalik sa España sakay ng barkong Victoria.

Sa kasalukuyan, matatagpuan ang isang estatwa ni Pigafetta sa Fort San Pedro, isang moog sa Lungsod ng Cebu na sinisinulang itayo ng mga Español noong 1565, ang unang taon ng pananakop ng mga ito sa Pilipinas.

Basahin din: Corregidor
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...