Ati-Atihan Festival

Ang Ati Atihan Festival ay isang pista tuwing ikalawang linggo ng Enero sa bayan ng Kalibo, Aklan at sinundan din ng pagdiriwang sa kalapit bayan ng Ibajay.

Kasaysayan

Ito ay karaniwang ipinagdiriwang pagkatapos ng selebrasyon ng pagdalaw ng Tatlong Hari kay Jesus sa sabsaban.

Gamit ang makukulay na maskara, uling sa katawan, at iba’t-ibang matingkad na kasuotan.

Ang mga taong kaisa sa pagdiriwang na ito ay sumasayaw kasabay ang tunog ng mga tambol at sigaw na “Hala, Bira!”.

Ang salitang ati atihan ay may kahulugan na “maging katulad ng isang Ati”. Noong ika-13 siglo, pinaniniwalaang dumating sa Panay ang sampung datu mula sa Borneo at nakipagkasundo sa mga katutubong Ati.

Basahin: Panagbenga Festival

Ang mga Ati ay mga Negrito o maliliit at maiitim na tao, kulot ang buhok, at naninirahan noon sa Panay.

Ayon sa kuwento, binili nina Datu Puti ang ilang bahagi ng lupain kapalit ng salakot na ginto at iba pang hiyas.

Magmula noon ay sa kabundukan na nanirahan ang mga Ati. Bumababa lang sila kapag humihingi ng tulong sa mga datu. Ang mga Ati ay sumasayaw at kumakanta bilang pasasalamat.

Upang higit na sumigla ng kapistahan, itinapat ang Ati Atihan Festival sa pagdiriwang ng pista ng Santo NiƱo. Kaya bahagi ng sanlinggo’t masayang parada sa Kalibo ang pagtatanghal at pagbubunyi sa imahen ng batang Jesus.

Halintulad sa ginagawang pagdiriwang tuwing Enero sa Sinulog ng Cebu, “Dinagyang” ng Iloilo, “Halaran” ng Capiz, “Maskarahan” ng Bacolod, at “Binirayan” ng Antique.

Basahin din: Kasaysayan ng Pilipinas
Pahiyas Festival