Bagong Taon

Ang Bagong Taon ay isang pangyayari na nagaganap kapag nagdiwang ang isang kultura ng katapusan ng isang taon at simula ng susunod na taon.

Mayroong mga pagdiriwang ng bagong taon ang lahat ng mga kultura na sinusukat ang taunang mga kalendaryo.

Ang bawat bagong taon ay nagbibigay-daan sa ating bagong pag-asa. Naghahandog ito ng dahilan upang magsimula muli.

Pinagninilay tayo sa ating mga nagawa upang matukoy ang mga naging kabiguan o tagumpay, nang sa gayon ay maiwasto ang mga pagkakamali sa nakalipas na taon.

Mapaghihilom nito ang mga nasirang pangarap, ibabalik ang mga nagkasirang relasyon, at bubuo ng panibagong ugnayan.

Basahin: Buwan ng Wika

Mga Kasalukuyang Pagdiriwang ng Bagong Taon

Enero 1 – Ang unang araw ng Kalendaryong Gregoryano at ipinagdiriwang ng mga bansang gumagamit nito.

Rosh haShana – Isang pagdiriwang na nangyayari 163 mga araw pagkatapos ng Paskwa. Tingnan ang Kalendaryong Ebreo.

• Nangyayari naman ang bagong taon ng mga Intsik bawat taon sa isang bagong buwan sa panahon ng taglamig. Pumapatak ito sa Kalendaryong Gregorian sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 21.

• Ang pagdiriwang naman sa Tibet ay ang tinatawag na Losar at pumapatak mula Enero hanggang Marso.

• Sa Kalendaryong Bahá’í, pinagdiriwang ito sa vernal equinox sa Marso 21, at tinatawag na Nar-Ruz.

Silipin: Araw ng Kalayaan

• Ang pagdiriwang naman sa Telugu ay kadalasang pumapatak sa pagitan ng Marso at Abril. Ipinagdiriwang ito ng mga tao sa Andhra Pradesh, Indiya ang araw na ito sa Kalendaryong Hindu.

• Ipinagdiriwang ang bagong taon ng mga Thai mula Abril 13 hanggang Abril 15 sa pamamagitan ng paghahagis ng tubig.

• Tulad sa Thai, sa Cambodia rin ay ipinagdiriwang mula Abril 13 hanggang Abril 15.

• Ang pagdiriwang naman ng mga Bengali na Poila Baisakh ay ipinagdiriwang tuwing Abril 4 o Abril 15 sa Bangladesh at Kanlurang Bengal.

• Tuwing Setyembre 11 naman ito ipinagdiriwang ng mga taga Ethiopia na tinatawag na Enkutatash.

• Ang ilang mga pagano ang nagdiriwang ng Samhain bilang isang araw ng panibagong taon na kinakatawan ang panibagong pag-ikot ng Gulong ng Taon, bagaman hindi sila gumagamit ng ibang kalendaryo na nagsisimula sa araw na ito.

• Kadalasan namang ito’y ipinagdiriwang ng mga Hindu sa dalawang araw ng pista ng Diwali.

Basahin din: Kasaysayan ng Pilipinas
Ang Pilipinas