Dagdag kaalaman tungkol sa Asin at bakit maalat ang dagat :

Ang Asin ay isang mineral na pangunahing binubuo ng sodium chloride. Ito ay napakahalaga para sa mga hayop sa maliliit na dami, ngunit ito ay mapanganib sa mga hayop at halaman kung labis.

Buod ng Bakit maalat ang Dagat

Noong unang panahon ang tubig ng dagat ay matabang, kung kailangan ng mga tao ang asin sila’y tumatawid ng dagat upang kumuha nito sa ibang bayan.

BASAHIN : Imelda Marcos | Unang Ginang ng Pilipinas

Sa isang dako may isang taong ang pangalan ay Ang-ngalo. Siya’y ubod ng napakatangkad, Pag siya’y nangingisda sa dagat, ang tubig ay hanggang tuhod lamang. Kung siya’y naglalakad makikitang ang mga bundok ay kapantay ng kanyang alak-alakan.

Ganun man ay kahit siya ay malaking lalaki ngunit takot siya sa langgam. Takot siya sa pugad ng langgam tulad din natin.

Dumating ang araw ang mga tao ay naubusan ng asin. Kailangan nilang tumawid sa dagat. Naalala nila si Ang-ngalo at sila’y nag usap.

Isang Lalaki : “Dapat pa ba naman tayong maglayag sa bangka? Atin na lamang usapin si Ang-ngalo. Kung kanyang ilalagay ang isa niyang paa na pahalang sa tubig, tayo’y maaaring maglakad sa pagtawid sa dagat.”

Sila’y nagkasundo at nagpunta kay Ang-ngalo.

Pangalawang lalaki : “Maaari bang iyo lamang ihalang ang isa mong binti sa dagat upang kami’y makalakad at makatawid?”

Si Ang-ngalo ay mabait at mabuting kaibigan. Kanyang pinagbigyan ang mga tao sa kanilang kahilingan. Inihalang niya ang isang paa sa dagat upang lakaran ng tao.

Sabi ng iba ” Huwag kang kikibo, Pagkumibo ka, kami’y mahuhulog

Ang mga tao ay malayang tumulay sa paa ni Ang-ngalo, dala-dala nila ang kanilang mga supot nasisidlan ng asin. Katulad nila’y mga langgam na naglalakad sa troso.

Hindi sinasadyang pagkakataon kung bakit nang ilagay ni Ang-ngalo ang kanyang paa sa dagat. ang kanyang talampakan ay napatapak sa pugad ng langgam.

Hindi naglaon at ang mga langgam ay gumapang sa kanyang binti. Nang makarating ang kanyang mga kaibigan sa kabilang ibayo. kanyang inalis sa pagkatuon ang kanyang binti.

BASAHIN : Pandiwa

Ang-ngalo : Punuin ninyo ang inyong mga supot kung kayo’y handa na ay saka ko itutuon ulit ang aking binti.

Nang mapuno na ang supot nila ng asin, nagsigawan ang taong bayan.

Taong bayan : Kami’y handa na, ilagay mo na ang iyong paa Ang-ngalo

AngNgalo : Huwag kayong magmadali, hintayin nating makabalik ang mga langgam sa kanilang pugad, saka ko ilalagay ang aking paa. “

Tumawa ang mga tao kay Ang-ngalo, ang sabi ng isang lalaki.

Isang lalaki : Walang katuturan ang iyong pagkamalaking tao. katulad ka ng bata. Natatakot sa langgam.

Nakiusap ang mga babaeng nagluluto ” Pakidala na rin ang asin, iya’y kailangan na kailangan namin ”

Napahiya si Ang-ngalo kaya inilagay ang kanyang paa sa dagat. Ang mga lalaking may pasang supot ng asin ay nanulay sa kanyang paa.

Isang lalaki : ” Kay laking lalaki, ngunit takot sa mga mumunting mga langgam. ” (ang patawang tugon ng mga lalaki.)

Ang mga langgam ay nanguyapit sa paa ni Ang-ngalo at kinagat ang kanyang binti, tuhod at paa.

Ang-ngalo : ” Madali kayo! hindi ako makatagal! maraming langgam sa paa ko. Ako’y kinakagat

Gayon man ay hindi naman pinansin ng mga lalaki ang sinabi ni Ang-ngalo. Patuloy ang mabagal na paglakad nila na parang nagpapasyal.

At dahil sa sobrang tagal ay hindi na natiis ni Ang-ngalo’y hindi na makatiis sa kagat ng napakaraming langgam, kanyang hinila at inurong ang kanyang paa. hangga’t ito’y napasawsaw sa tubig dagat.

BASAHIN : Alamat ni Maria Makiling – Maikling Kwento

Nangahulog ang mga lalaki pati ang kanilang pasang supot ng asin. Tinulungan ni Ang-ngalo ang mga tao upang huwag. malunod. Sila’y nasagip subali’t natunaw ang kanilang asin sa tubig. Mula noon ang tubig sa dagat ay naging maalat.

Yan ang dahilan kung bakit maalat ang dagat.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa kwento kung bakit Maalat ang Dagat ? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )