Banaag at Sikat

Ang Banaag at Sikat ay isa sa mga sinaunang mahabang salaysaying pampanitikan na isinulat ng Ama ng Wikang Pambansa at Balarila na si Lope K. Santos.

Kasaysayan

Ito ay isinulat sa wikang Tagalog noong 1906. Bilang isang aklat na tinaguriang “bibliya ng mga manggagawang Pilipino”, umiinog ang mga dahon ng nobelang ito sa buhay ni Delfin.

Ang akdang ito ni Lope K. Santos ito ang “nagbigay-daan para maisulat ang iba pang mga nobelang nasa wikang Tagalog” na may pinagsanib na mga paksang hinggil sa pag-ibig, pangkabuhayan, at sa makatotohanan at gumagalaw na katayuan ng lipunan.

Bagaman isa ito sa pinakaunang mahabang salaysayin sa Pilipinas na nakaantig ng damdamin ng lipunan, sinasabi rin na naging pamukaw-kasiglahan ito ng kilusang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon.

Basahin: Buod ng Banaad at Sikat

Hindi ito ang pinakaunang nobelang Tagalog, sapagkat nalimbag ang Banaag at Sikat matapos ang Nena at Neneng noong 1905, ang itinuturing na pinakaunang nobelang Tagalog na nilimbag bilang isang aklat, na isinulat ni Valeriano Hernandez Peña.

Ang salin sa Ingles ng pamagat na Banaag at Sikat ay kumakatawan sa katagang “mula sa maagang pagbubukang-liwayway hanggang sa ganap na pagkalat ng liwanag” ng araw (From Early Dawn to Full Light), na nagmula sa isang pagsusuri nina Patricio N. Abinales at Donna J. Amoroso.

Basahin din: Panitikan ng Pilipinas
Florante at Laura

ADVERTISEMENT
loading...