Bolo

Ang bolo o itak ay isang malaking kagamitan para sa pagputol na nagmula sa Pilipinas. Kadalasan ito ginagamit sa mga gubat upang magsibak ng kahoy.

Pangunahing ginagamit ang bolo sa paglinis ng mga halaman o damo para sa agrikultura o di kaya’y para sa paggawa ng bagong daan sa bundok at gubat.

Nakalagay ang bolo sa mga diksyonaryong Español at Ingles bilang tawag diumano ng mga Pilipino sa mahaba at mabigat na patalim na may isahang talim na ginagamit bilang pantabas ng dawag at bilang sandata.

Basahin: Arnis

Gayunpaman, wala ito sa lumang bokabularyo ng wikang Filipino. Sa halip—nakalagay naman ang mga singkahulugang gulok, itak, at sundang.

Marami pang ibang uri at tawag sa patalim na ito at makikita sa ibang katutubong pangkatin ng Pilipinas. Sa mga retrato at ilustrasyon ng karaniwang magbubukid o mangangahoy noong panahon ng mga Español ay malimit na may hawak ito o nakasuksok sa baywang ang bolo.

Sa panahon ng kapayapaan, dahil isa itong patalim na maraming gamit, sagisag ito ng lalaking masipag at nagtatrabaho. Pwede rin itong pandikdik, pangsungkit, panghukay, at iba pa.

Sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal, napilitang humawak ng gulok si Kabesang Tales nang pagbawalan siyang magdala ng eskopeta upang bantayan ang kaniyang bukirin.

Sa panahon ng Himagsikang 1896, naging sagisag ng kagitingan ang Katipunerong may hawak na pulang bandila sa isang kamay at isang sundang sa kabila. Ganito ang imahen ng bantayog ng Unang Sigaw sa Balintawak.

Basahin din: Katipunan
Kasaysayan ng Pilipinas