Kasaysayan ng Pilipinas (History)

The History of the Philippines from 1521 to 1898, also known as the Spanish colonial period from 1565, was the period following the arrival of Magellan in the Philippines and during which Spain financed expeditions to the Philippine islands and then ruled them as the Captaincy General of the Philippines within the Spanish East Indies, initially under New Spain until Mexican independence in 1821, which gave Madrid direct control over the area. It started with the arrival in 1521 of European explorer Ferdinand Magellan sailing for Spain, which heralded the period when the Philippines was a colony of the Spanish Empire, and ended with the outbreak of the Philippine Revolution in 1898, which marked the beginning of the American colonial era of Philippine history.

Carriedo | Kasaysayan

Ang Carriedo ay dating isang maningning na lugar sa distrito ng Sta. Cruz, Maynila at paboritong pasyalan ng mga tao. Ito...

Camp Aguinaldo | Kasaysayan

Ang Camp Aguinaldo o Kampo Aguinaldo ay ang pambansang headquarters ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na matatagpuan sa EDSA,...

Cagsawa | Kasaysayan

Ang Cagsawa o Guhong Cagsawa ay ang guhong natirang tore at ilang bato ng Simbahang Katolika na natabunan ng lava nang...

Pedro Calungsod | Ikalawang Santong Pilipino

Si Pedro Calungsod ay ang ikalawang santong Pilipino sa Simbahang Katolika at opisyal siyang naging kanonisado noong ika-21 ng Oktubre taong...

Jacinto Zamora | GOMBURZA

Si Padre Jacinto Zamora ay isang Pilipinong paring sekular na kilala sa kasaysayan bilang bahagi ng tatlong paring martir, ang GOMBURZA.

Jose Burgos | GOMBURZA

Si Padre Jose Burgos ay isang lider ng kilusang sekularisasyon, iskolar, manunulat, at kabilang siya sa tatlong paring martir na kung...

Mariano Gomez | GOMBURZA

Si Padre Mariano Gomez y Guard ay isinilang noong ika-2 ng Agosto taong 1799 sa Santa Cruz, Maynila. Siya ay isang...

Comelec | Kasaysayan

Ang Commission on Elections o Comelec ay ang opisina ng pamahalaang naatasang magpatupad ng mga batas panghalalan at magsagawa ng malinis...

Batasang Pambansa | Kasaysayan

Ang Batasang Pambansa ay ang tinatawag sa sangay ng gobyerno na gumagawa ng batas ng Pilpinas noong panahon ng Batas Militar...

Araw ng Paggawa (Labor Day)

Ang Araw ng Paggawa ay ipinagdiriwang tuwing unang araw ng Mayo bilang paggunita at pagpapahalaga sa mga manggagawa at anakpawis.

Gabbang | Kasaysayan

Ang gabbang o gambang ay isang saylopong kawayan ng mga Tausug. Pinatutunog ito sa pamamagitan ng pagpupukpok ng martilyo na gawa...

Tambol (Drum) | Kasaysayan

Ang tambol o drum sa Ingles ay isang uri ng instrumentong musikal at popular na kagamitang pangmusika na ginagamitan ng kamay...

Bandurria | Kasaysayan

Ang bandurya o bandurria sa wikang Ingles ay isang uri ng maliit na gitara. Tinatawag na bandurista ang tumutugtog ng bandurya...

Octavina | Kasaysayan

Ang oktabina o oktabinang Pilipino (octavina sa Ingles) ay isang Pilipinong instrumentong nasa anyo ng klasikal na gitara at may pagkakahalintulad...

Agung | Kasaysayan

Ang agung o bua ay isang pares ng nakasabit na gong. Ito ay may bilog na nakaumbok sa gitnang bahagi nito...

Kudyapi | Kasaysayan

Ang kudyapi ay isang intrumentong pangmusika na nagmula sa Mindanao at kadalasang tinatawag na boat-lute. Ito ay may halintulad sa pinahabang...

Popular articles