Home Mga Instrumentong Musikal sa Pilipinas (Philippine Musical Instruments)

Mga Instrumentong Musikal sa Pilipinas (Philippine Musical Instruments)

Ang mga Philippine Musical Instruments o instrumentong musikal ay mga kagamitan na ginagamit o tinutugtog upang makalikha ng musika o tugtugin.

Maaaring ituring bilang kagamitang pangtugtugin o kasangkapan ang alinmang bagay na nakakagawa ng tunog, subalit pangkalahatang nangangahulugan ang parirala na mga bagay na espesipiko, partikular, o tiyakang gumagawa ng musika.

Maitatala ang kasaysayan ng mga instrumentong musikal magmula sa mga simulain ng kalingan ng tao. Tinatawag ding organolohiya ang akademikong pag-aaral ng mga instrumentong musikal.

Nahahati ang mga instrumentong musikal sa iba’t-ibang uri tulad ng:

  • Instrumentong may bagting (kinakalabit o ginagamitan ng bow)
  • Instrumentong hinihipang yari sa kahoy (woodwind)
  • Instrumentong tanso (brasswind)
  • Instrumentong pinapalo (percussion instrument)
  • Instrumentong may tipahanĀ  (keyboard instrument)

Marami pang mga uri ng Philippine Musical Instruments na ginagamit hindi lang dito sa ating bansa kundi na rin sa ibang karatig-bansa. May mga instrumento rin tayong umani ng karangalan sa ibang bansa dahil sa kaantig-antig nitong katangian at gamit.

No posts to display

Popular articles