Home Mga Instrumentong Musikal sa Pilipinas (Philippine Musical Instruments)

Mga Instrumentong Musikal sa Pilipinas (Philippine Musical Instruments)

Ang mga Philippine Musical Instruments o instrumentong musikal ay mga kagamitan na ginagamit o tinutugtog upang makalikha ng musika o tugtugin.

Maaaring ituring bilang kagamitang pangtugtugin o kasangkapan ang alinmang bagay na nakakagawa ng tunog, subalit pangkalahatang nangangahulugan ang parirala na mga bagay na espesipiko, partikular, o tiyakang gumagawa ng musika.

Maitatala ang kasaysayan ng mga instrumentong musikal magmula sa mga simulain ng kalingan ng tao. Tinatawag ding organolohiya ang akademikong pag-aaral ng mga instrumentong musikal.

Nahahati ang mga instrumentong musikal sa iba’t-ibang uri tulad ng:

  • Instrumentong may bagting (kinakalabit o ginagamitan ng bow)
  • Instrumentong hinihipang yari sa kahoy (woodwind)
  • Instrumentong tanso (brasswind)
  • Instrumentong pinapalo (percussion instrument)
  • Instrumentong may tipahanĀ  (keyboard instrument)

Marami pang mga uri ng Philippine Musical Instruments na ginagamit hindi lang dito sa ating bansa kundi na rin sa ibang karatig-bansa. May mga instrumento rin tayong umani ng karangalan sa ibang bansa dahil sa kaantig-antig nitong katangian at gamit.

Agung | Kasaysayan

Ang agung o bua ay isang pares ng nakasabit na gong. Ito ay may bilog na nakaumbok sa gitnang bahagi nito...

Bandurria | Kasaysayan

Ang bandurya o bandurria sa wikang Ingles ay isang uri ng maliit na gitara. Tinatawag na bandurista ang tumutugtog ng bandurya...

Bungkaka | Kasaysayan

Ang bungkaka ay isang instrumentong pangmusikal na gawa sa isang tubo ng kawayan na karaniwang makikita sa Hilagang Luzon.

Gabbang | Kasaysayan

Ang gabbang o gambang ay isang saylopong kawayan ng mga Tausug. Pinatutunog ito sa pamamagitan ng pagpupukpok ng martilyo na gawa...

Violin (Biyolin) | Kasaysayan

Ang biyolin o violin sa wikang Ingles ay isang uri ng instrumentong pangmusikal na may apat na kuwerdas at pinapatunog sa...

Kulintang | Kasaysayan

Ang kulintang ay isang grupo ng walong nakahanay na magkakaibang sukat ng gong na nakapatong sa pahabang kuwadro. Nakatono ito sa...

Kudyapi | Kasaysayan

Ang kudyapi ay isang intrumentong pangmusika na nagmula sa Mindanao at kadalasang tinatawag na boat-lute. Ito ay may halintulad sa pinahabang...

Kubing | Kasaysayan

Ang kubing o jaw's harp ay katutubong instrumento ng mga Pilipino na yari sa kawayang may sukat na 7 pulgada pahaba,...

Octavina | Kasaysayan

Ang oktabina o oktabinang Pilipino (octavina sa Ingles) ay isang Pilipinong instrumentong nasa anyo ng klasikal na gitara at may pagkakahalintulad...

Tambol (Drum) | Kasaysayan

Ang tambol o drum sa Ingles ay isang uri ng instrumentong musikal at popular na kagamitang pangmusika na ginagamitan ng kamay...

Popular articles