Comelec
ADVERTISEMENT

Ang Commission on Elections o Comelec ay ang opisina ng pamahalaang naatasang magpatupad ng mga batas panghalalan at magsagawa ng malinis na halalan.

Kahanay nito ang Komisyon sa Awdit at Komisyon sa Serbisyo Sibil, isa ang Comelec sa tatlong komisyong konstitusyonal ng Pilipinas.

Ayon sa Saligang Batas ng ating bansa, ang Comelec ay malaya mula sa mga sangay Ehekutibo, Lehislatibo, at Hudikatura ng pamahalaan.

Basahin: Batasang Pambansa

Bago pa man magkaroon ng Comelec, ang Kalihim Panloob ng bansa ang nangangasiwa sa mga halalan. Subalit dahil na rin sa malapit na ugnayan ng kalihim at Pangulo ng Pilipinas, isang bagay na makaiimpluwensiya sa halalan, nirepaso ang Saligang Batas noong 1940 upang gumawa ng malayang komisyon na hahawak sa tungkuling pamahalaang eleksiyon ng mga opisyal sa Pilipinas.

Dahil ang mga halalan at kampanya lalo sa pambansang antas, ay maituturing na matatagal na pista na sumisigid sa mga lansangan, pahayagan, radyo, at TV.

Malimit ang laman ng mga balita sa mga isyu at kontrobersiya sa Comelec. Kahit maliit ang ahensiyang ito kung ihahambing naman sa mga kagawaran ng pamahalaan, masasabing bihira ang mamamayan ng isang lungsod na hindi nakababatid sa pangalan nito at sa halaga nito sa pambansang politika.

Sa kasalukuyan, matatagpuan ang punong tanggapan ng Comelec sa Palacio del Gobernador sa isang tampok na pasyalan sa Intramuros, Maynila.

Basahin din: Kilusang Propaganda
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...