Corregidor

Ang Corregidor ay isang pulong nakalagak sa bukana ng Look ng Maynila. Dahil sa kinalalagyan nito, nagsilbi ito bilang pangunahing tanggulan ng Manila.

Kasaysayan

Noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, dito naganap ang maraming labanan, maging ang pagbagsak nito at ng mga kapuluan ng Pilipinas na napasa sa mga Hapon.

Sa kasalukuyang panahon, ito ay isa ng mahalaga at makasaysayang pook at puntahan ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Ito ay pinangangasiwaan ngayon ng Lungsod ng Cavite na sakop rin nito.

Galing ang pangalan ng pulo sa salitang Espanyol na corregir na ang kahulugan ay iwasto. Binansagan din itong “The Rock” o “Ang Bato” dahil sa mabatong lupain at matitibay na portipikasyon.

Basahin: Ang Kolonya ng Espanya

Naging mahalaga ang isla sa kasaysayan dahil sa lokasyon nito bilang bantay ng pangunahing look at daungan ng Pilipinas at ng kabisera ng bansa.

Naging bantog Corregidor sa buong mundo noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ito ang naging huling tanggulan ng mga Pilipino at Amerikano sa Luzon laban sa mga Hapon at naging pansamantalang tahanan ng Pamahalaan ng Komonwelt ng Pilipinas.

Silipin: Digmaang Pilipino-Amerikano

Naganap ang labanan sa corregidor noong Mayo 1942, at ito ang huling organisadong laban ng USAFFE bago ito sumuko sa mga Hapon.

Ngunit bago pa man ang digmaan, naging mahalaga na ang corregidor sa mga labanan para sa hinaharap ng Maynila at ng buong kapuluan ng Pilipinas.

Basahin din: Bataan Death March
Kasaysayan ng Pilipinas