Doctrina Christiana

Ang Doctrina Christiana en lengua española y tagala o mas kilala sa tawag na Doctrina Christiana ay ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas.

Inilathala ito noong taong 1593 sa imprenta ng mga Dominiko sa Kamaynilaan at malinaw na nilalayon ng aklat na ito na maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga pangunahing doktrinang Kristiyano.

Nilalaman ng aklat na ito ang iba’t-ibang uri ng dasal tulad ng Ang Ama Namin, Ang Aba Ginoong Maria, Ang Sumampalataya, at Ang Aba Po, kabilang din dito ang mga aral na Ang Sampung Utos ng Diyos, Ang Limang Utos ng Santa Iglesia, Ang Pitong Sakramento, at Ang Pitong Mortal na Kasalanan at kaukulang Pakikinabang, at ang Tangungan para sa pangungumpisal.

Basahin: Pindangan Ruins

Ang mga nakasaad sa Doctrina Christiana ay isinulat sa wikang Español at may salin sa Tagalog sa alpabetong Romano ngunit may bersiyon din ang Tagalog sa katutubong baybayin o alibata.

Gayunpaman, tatlong kopyang orihinal na lamang ang natitira sa aklat na ito na matatagpuan sa Batikano—sa isang Museo sa Madrid at Kongreso ng Estados Unidos.

Nagkaisa ang mga historyador na gamitin ang salin sa Tagalog ni Fray Juan de Plasencia—isang Pransiskano para sa aklat ng Doctrina Christiana at inaprobahan naman ito ng lupong binuo ni Obispo Salazar noong 1582.

Ipinalalagay din na halos kasabay ng Doctrina sa mga wikang Español at Tagalog ang Doctrina Christiana en letra y lengua China. Kalaunan ay may ganitong libro na rin ang lumabas at may salin sa ibang wika ng Pilipinas.

Basahin din: Quiapo
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...