Dula

Ang dula ay isang nakaka-aliw na kategorya ng panitikang Pilipino. ito ay ginagawa ng iba’t-ibang aktor sa entablado sa harap ng maraming tao.

Mayroon silang diyalogo at kasuotan na nakatutulong upang ilarawan ang kanilang karakter. Ang mga pangunahing elemento ng dula na hindi maaaring mawala ay ang tema, setting, karakter, balangkas o plot, at musika.

Ito ay hango sa salitang Griyego na drama na nangangahulugang gawin o kilos. Karamihan sa mga panitikan ng mga katutubo ay yaong mga pasalin-dila gaya ng mga bulong, tugmang-bayan, bugtong, epiko, salawikain, at awiting bayan na anyong patula.

Basahin: Ang Talumpati

Mga Uri ng Dula

Komedya – Kadalasang ang kwento nito ay nakabatay sa mga tunay na buhay ng mga karakter, mga nakakatawang karanasan sa buhay, o anumang uri ng sitwasyon na nakapagpapasigla. Ang dramang komedya ay maaari ring mapanuya, ito ay karaniwang magaan sa kalooban at may maligayang pagtatapos.

Trahedya – Ang trahedya ay isa sa pinakamatandang uri ng dula. Ang tema ng isang trahedya ay karaniwang tungkol sa pagkasira ng isang dinastiya, pagbagsak ng tao, pagtataksil, at pagkamatay.

Melodrama – Ang melodrama o soap opera naman ay labis na nakaka-apekto sa emosyon ng manonood. Ito ay isang pamamaraan upang mas maging kaakit-akit ang mga karakter. Karaniwan din nitong inilalarawan ang mabuti at masamang aspeto ng mga karakter.

Parsa – Ang parsa ay isang kategorya ng komedya na gumagamit ng mga nakakatawang sitwasyon na ang layon lamang ay makapag-patawa ng madla. Kung minsan ay tinatawag din itong saynete.

Basahin din: Jose Maceda
Panitikan ng Pilipinas