Epifanio de los Santos
ADVERTISEMENT

Si Epifanio de los Santos ay isang mananaggol, mamamahayag, mananalaysay, manunulat, at isang iginagalang na historyador at iskolar sa bansang Pilipinas.

Ipinanganak siya noong ika-7 ng Abril taong 1871 sa bayan ng Malabon at kaisa-isang anak ng mayamang hasyendero na si Escolastico de los Santos at Antonina Cristobal.

Itinuturing si Epifanio de los Santos bilang Unang Akamedisyang Pilipino at Dakila sa mga Dakilang Iskolar na Pilipino at sa kaniya rin ipinangalan ang EDSA—ang pinakamahaba at pangunahing lansangan ng Kalakhang Maynila at pinakatanyag na daan ng Pilipinas.

Basahin: Manila Hotel

Bilang isang manunulat, itinuturing si Epifanio bilang isa sa mga pangunahing Pilipinong manunulat sa wikang Español ng kaniyang panahon. Siya rin ang unang nahirang na Pilipinong kasapi ng Royal Academy of Language, Literature, at History ng España.

Katuwang din siya sa patnugot ng pahayagang rebolusyonaryong tinatawag na La Independencia, at kabilang sa tagapagtatag ng mga diyaryong La Libertad, El Renaciemento, La Democracia, La Patria, at Malaysia.

Sa pagiging iskolar niya, nag-ambag siya sa mga unang pag-aaral sa Pilipinas ng antropolohiya, etnolohiya, arkeolohiya, lingguwistika, at demograpiya. Naglakbay siya sa mga museo at aklatan ng Europa upang mangalap ng mga pambihirang dokumento at gamit mula at tungkol sa Pilipinas.

Nahalal din si Epifanio de los Santos bilang unang gobernador ng lalawigan sa demokratikong paraan. Pagkaraan, ay hinirang siya ni Gobernador-Heneral Leonard Wood bilang direktor ng Pambansang Aklatan at Museo.

Basahin din: Juan Luna
Kasaysayan ng Pilipinas