Gobernador-Heneral
ADVERTISEMENT

Ang mga Gobernador-Heneral ng Pilipinas ay ang titulo ng pamahalaang taga-pagpaganap noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano, at ng mga Hapon.

Tinatawag ng gobernador-heneral ang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas sa panahon ng pananakop. Nagtataglay ito ng tatlong titulo, ito ay ang gobernador-heneral, presidente, at kapitan-heneral.

Basahin: Hukbalahap

Bilang kapitan-heneral, ito ang pinuno ng hukbong katihan at hukbong dagat. Ito rin ang presidente ng audiencia, ang kataas-taasang hukuman noon. Gayunpaman, sa kapasidad nito bilang presidente, tanging pagdalo lamang sa mga deliberasyon bilang kinatawan ng hari ang kaniyang maaaring gawin.

Ilan sa mga tungkulin ng posisyong ito ay ang pangangasiwa sa pagbebenta ng mga lupaing pampubliko at distribusyon ng residensiyal na lupain; pagsasagawa ng sensus at tiyaking sapat ang pagkain at ibang mga probisyon; pamahalaan ang gawaing-pambayan; panatilihin ang kapayapaan at kaayusan; at tingnan ang gawain ng mga masmababang opisyal.

Basahin din: Kilusang Propaganda

Sa titulong ito, si Miguel Lopez de Legazpi ang unang nanungkulan bilang gobernador-heneral.

Narito ang iilan sa mga nanungkulan bilang Gobernador-Heneral

PangalanMulaHanggang
Miguel Lopez de Legazpi (kongkistador)15651572
Guido de Lavezaris15721575
Francisco de Sande15751580
Gonzalo Ronquillo de Peñaloza15801583
Diego Ronquilla15831584
Santiago de Vera15841590
Gomez Perez Dasmariñas15901593
Pedro de Rojas15931593
Luis Perez Dasmariñas15931596
Francisco de Tello de Guzman15961602
Pedro Bravo de Acuña16021606
Cristobal Tellez de Almanza16061608
Rodrigo de Vivero y Aberrucia16081609
Juan de Silva16091616
Andres Alcaraz16161618

Basahin din: Pananakop ng mga Kastila
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...