Jacinto Zamora
ADVERTISEMENT

Si Padre Jacinto Zamora ay isang Pilipinong paring sekular na kilala sa kasaysayan bilang bahagi ng tatlong paring martir, ang GOMBURZA.

Si Padre Jacinto Zamora ay isinilang noong ika-14 ng Agosto taong 1835 sa Pandacan, Maynila. Nakapag-aral si Padre Zamora sa Colegio de San Juan de Letran na kung saan ay natapos niya ang kursong Bachiller en Artes.

Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral sa Unibersidad ng Santo Tomas kung saan naman ay nakamit niya ang diploma para sa kursong Canon Law.

Basahin: Ilustrado

Noong ika-20 ng Enero taong 1872, humigit-kumulang 200 sundalo at obrero sa imbakan ng sandata sa Cavite ang nag-alsa. Madaliang nasugpo ng mga Español ang pag-aalsa at ginamit itong dahilan upang supilin ang mga Pilipinong makabayan at humingi ng reporma sa pamahalaan.

Kasama ni Padre Zamora sina Padre Mariano Gomez at Padre Jose Burgos na hinatulan ng bitay pagkatapos idawit ang pamahalaang kolonyal ng mga Español at mga prayle sa nabigong pag-aalsa sa Cavite noong 1872.

Tunay talagang pakay ng mga Español ay si Padre Burgos, dahil matagal na nila itong pinag-iinitan dahil sa liberal nitong pananaw, pagsusulong ng sekularisasyon ng kaparian, at pagtatanggol ng karapatan ng mga Pilipinong pari.

Malapit kay Padre Burgos sina Padre Gomez at Zamora, sila ay magkakasamang tatlo sa hangaring mapalaganap ang sekularisasyon. Kahit mahina ang ebidensiyang mag-uugnay sa tatlo sa naganap na pag-aalsa sa Cavite, hinatulad pa rin sila ng kamatayan pagkatapos ng maikli at kahina-hinalang paglilitis.

Noong ika-17 ng Pebrero taong 1872, binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari sa harap ng publiko sa Bagumbayan. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang isang palatandaan kung saan binitay ang tatlong pari sa Liwasang Rizal, at isang palatandaan kung saan sila inilibing sa Liwasang Paco, pawang sa Lungsod ng Maynila.

Basahin din: Liwasang Bonifacio
Mga Bayaning Pilipino