Jose Burgos

Si Padre Jose Burgos ay isang lider ng kilusang sekularisasyon, iskolar, manunulat, at kabilang siya sa tatlong paring martir na kung tawagin ay GOMBURZA.

Ipinanganak si Padre Jose Burgos noong ika-9 ng Pebrero taong 1837 sa Vigan, Ilocos Sur. Nakapag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran at Unibersidad ng Santo Tomas, naging dalubhasa rin siya sa pilosopiya at batas ng simbahan.

Ang kaniyang katalinuhan at galing ang naging dahilan ng mabilis niyang pag-akyat sa organisasyon ng Simbahang Katoliko. Nasaksihan niya ang pagsasawalang-bahala ng mga pari at pagtangkilik ng mga ito sa pang-aapi ng mga Español, kaya sa isang bukas na liham na isinulat niya noong 1871, ito ay kaniyang binatikos—ang labis na kapangyarihan ng simbahan at humingi ng reporma para sa mga Pilipino.

Basahin din: La Solidaridad

Isa sa kaniyang mga akda na hindi nalimbag ay ang Mi Obrita Novela Historica La Loba Negra na isinulat niya noong 1871 at inihandog niya sa lahat ng inang Pilipino.

Dahil sa kaniyang pagtatanggol sa karapatan ng mga paring sekular ay marami siyang naging tagahanga bagaman kinainisan sa kabilang dako ng mga paring regular. Siya ay naging kampeon ng kilusan para sa sekularisasyon.

Noong dumating ang pagkakataon ng mga prayle nang maganap ang pag-aalsa sa Cavite noong ika-20 ng Enero taong 1872, isinangkot at ipinahuli ang maraming mayaman at edukado.

Marami sa kanila ang ipinatapon sa Guam, Marianas, at ibang pook. Isa si Padre Burgos sa nasangkot, at kasama niya ang dalawang pari na sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora. Sila ay mabilisang nilitis at hinatulan ng bitay sa pamamagitan ng garote.

Si Burgos ay malapit na kaibigan Paciano Rizal, nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Lubhang nakaapekto kay Rizal ang pagbitay kina Burgos at ito ay nagsilbing isa sa mga inspirasyon ng pagkakasulat ng El Filibusterismo.

Basahin din: La Liga Filipina
Mga Bayaning Pilipino

ADVERTISEMENT
loading...