Kapre

Kapre | Mitolohiyang Pilipino

Sa mitolohiya ng Pilipinas, ang kapre ay isang higanteng mabalahibo at mahilig sa tabako at kadalasang nagpapakita mula sa puno ng balete.

Kung minsan daw ay isa itong mahitsura, na kung sino lang ang kanyang bibiktimahin ay iyon lang ang makakakita sa kaniya. Tuwing ito ay nagpapakita, aanyayahan nito ang biktima upang sumama sa kanilang mundo o kaharian nito.

Maganda ang nasabing kaharian ng kapre, ang isang nakakakuha ng atensyon ay ang mga pagkaing nakahain sa kanyang biktima. Pinipilit nito na kainin ng biktima ang mga pagkain, ayon naman sa mga sabi-sabi na kapag ikaw ay pumayag na kainin ito, ang iyong kaluluwa ay hindi na makakabalik sa iyong katawan.

Tuluyan ka nilang makukuha, ang katawang naiwan ay mamamatay. Kung ikaw ay tumanggi sa kahinahinalang pagkain na kaniyang inihain, ay agad itong magagalit. Patuloy ka nitong pipilitin na kumain hanggang sa ito ay iyong makain na.

Subalit may mga pagkakataon na kung hindi man niya mapilit ang kaniyang biktima, pinakakawalan na niya ito. Sa pagkakataong iyon, ang kaluluwa ng biktima ay babalik na sa kaniyang katawan.

Ang mga albularyo ang karaniwang nagtataboy sa mga ito, may mga orasyon o pag-aalay na isinasagawa para tuluyan itong lumisan.

Basahin din: Mount Pinatabo
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...