Lorenzo Ruiz
ADVERTISEMENT

Si Lorenzo Ruiz ay isang Pilipino at santo ng Katolisismo. Kilala rin siya bilang unang Pilipinong martir at sinasambang santo sa Simbahang Katoliko-Romano.

Ipinanganak siya sa Binondo, Manila, Pilipinas. Naglingkod siya bilang sakristan sa kumbento, tinuruan ng mga Dominiko, at naging miyembro ng Cofradia del Santisisimo Rosario.

Tinatawag din siyang San Laurentius Ruiz de Manila o San Lorenzo Ruiz de Manila. Ang simbahan sa Binondo ang kaniyang pangunahing dambana. Nagkaroon siya ng beatipikasyon sa Maynila noong ika-18 ng Pebrero taong 1981 at ng kanonisasyon sa Roma noong ika-18 ng Oktubre taong 1987 sa pangunguna ng Papa John Paul II.

Basahin: Pedro Calungsod

Noong 1636, napagbintangan siyang pumatay sa isang Español at napilitang tumakas sakay ng isang barko, kasama ang tatlong paring Dominico na sina San Antonio Gonzalez, San Guillermo Courtet, at San Miguel de Aozaraza.

Noong panahong iyon ay pinarurusahan ng kasugunan ng Tokugawa ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagdakip o pagpapahirap sa kanila. Noong ika-27 ng Setyembre taong 1637 ay muling nadakip si Lorenzo Ruiz at ang kaniyang mga kasamahan at dinala sila sa burol ng Nishizaka—kung saan ay ibinitin sila pabaligtad sa balon, ngunit nakawawala ang isang kamay upang makasenyas siya kung nais magbago ng pananampalataya.

Wika di umano ni San Lorenzo Ruiz, “Isa akong Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung ako man ay may sanlibong buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kaniya”. Tiniis niya ang parusa hanggang siya ay malagutan ng hininga sa pagkaubos ng dugo at pagkainis noong ika-29 ng Setyembre taong 1637.

Basahin din: Iglesia Filipina Independiente
Kasaysayan ng Pilipinas