Magat Salamat
ADVERTISEMENT

Si Magat Salamat ang tinaguriang Prinsipe ng Kaharian ng Tondo at pangalawang anak ni Lakandula na namuno sa unang balak upang patalsikin ang mga Español noong 1571.

Nagmula si Magat Salamat sa angkan ng mga namuno noon sa distrito ng Tondo, pinaniniwalaang siya ang pinakabatang anak na lalaki siya ng Raha Matanda na si Lakandula.

Kasama niyang nagplanong maghimagsik ang kaniyang mga kamag-anak na sina Agustin de Legaspi at Martin Panga, na gobernadorsilyo ng isang distrito sa Maynila.

Basahin: Rebolusyong EDSA

Alinsunod sa plano, tutungo si Magat Salamat sa mga isla ng Cuyo at Calamian upang humingi ng tulong sa mga lider doon.

Hihimukin din niyang magpadala ng isang barko na maglalayag hanggang Cavite bago samahan ang barko ng Sultanato ng Sulu na maglayag papuntang Maynila upang ilunsad ang digmaan.

Silipin: Sultan Kudarat

Nalaman ng mga Español ang plano nang madiskubre ito ni Antonio Surabao, enkomiyendero ni Kapitan Pedro Sarmiento, at ipinagtapat sa kapitan ang kaniyang nadiskubre. Isa-isang hinuli ang mga lider at pinarusahan. Binawian ng buhay si Magat Salamat kasama sina Agustin de Legaspi at Martin Panga.

Napatunayan ng mga unang nagplano at nakisali sa planong pagpapatalsik sa mga Español na may kakayahang magsama-sama ang mga Pilipino laban sa mga dayuhan at mayroong bukas na komunikasyon ang mga lider na Pilipino sa ibang dayuhan.

Basahin din: Labanan sa Mactan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...