Mangkukulam
ADVERTISEMENT

Mangkukulam | Mitolohiyang Pilipino

Ang mangkukulam ay ang taong gumagamit ng salamangka para sa masasamang layunin. Ito ay tinatawag ding bruho kapag ito ay lalaki, bruha naman kung babae. Sa malawak na katawagan, sorserer ang lalaki at sorseres naman sa babae.

Mangkukulam ang tawag sa taong nagsasagawa ng ritwal para pasakitan o parusahan ang isang tao. Kadalasan ito ay matatagpuan sa mga liblib na probinsya.

Kulam

Isinasagawa ang pangkukulam sa pamamagitan ng isang ritwal at may mga kagamitan na ginagamit katulad ng manyika, karayom, at dasal sa wikang latin. May mga taong nagbabayad para isagawa ang nasabing ritwal.

Kadalasan ang mga taong nagbabayad upang maisagawa ang ritwal ay ang mga may kaalitan at gustong gumanti sa paraan ng kapangyarihang itim. Depende sa kanilang kahilingan kung ano man ang gustong mangyari sa isang tao.

Isa sa halimbawa ng pangkukulam ay ang pagpapalabas ng mga uod o bulate sa katawan ng isang tao. Kinakailangan ng isang mangkukulam ng kahit na anong bahagi o parte ng katawan ng taon kukulamin. Ang iba nama’y larawan ng biktima.

Pinaniniwalaan na mas epiktibo ang kulam kapag ito ay isinagawa tuwing martes o biyernes ng hating gabi. Napipigilan ang kulam sa pamamagitan ng panggagamot ng isang albularyo na may sapat na kaalaman laban sa kulam.

Ang iba namang mangkukulam ay ginagawa ito upang protektahan ang kanilang angkan at ari-arian.

Basahin din ang iba pang mga Mitolohiya ng Pilipinas.
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...