Manolo Fortich

Si Manuel “Manolo” Fortich Sr. ay isa sa mga naging opisyal ng Hukbong Pamayapa ng Pilipinas at siya ang naging unang gobernador ng Bukidnon noong 1914.

Noong 1907, unang nagpunta si Manolo Fortich sa Bukidnon bilang isang tagapag-gabay sa mga Amerikano sa pangunguna ni Dean Worcester.

Ipinanganak si Manolo Fortich noong ika-27 ng Nobyembre taong 1879 sa bayan ng San Nicolas, Cebu. Kaniyang napangasawa si Pilar Azcona na anak ng isang mayamang pamilya ng Azcona sa Jimenez, Misamis Occidental.

Basahin: Miguel Lopez de Legazpi

Siya ay nanirahan sa Bukidnon at nagsilbi bilang isang tenyente-gobernador, gobernador, at sa huli ay bilang isang assemblyman ng probinsiya noong 1935.

Nagtayo siya ng sarili niyang rantso sa mga bayan ng Maluko at Maramag habang nagsisilbing opisyal sa gobyerno. Nagkaroon siya ng tatlong libong baka noong 1920 at isa siya sa mga naging popular na rantsero noon katapat ang ilang Amerikano.

Ibinuhos ni Manolo Fortich ang kaniyang buong oras at panahon sa pamamalakad ng rantso matapos siyang magbitiw sa paninilbihan bilang opisyal sa gobyerno.

Siya rin ang nagtatag ng Crescent Star Cattle Company—isang rantso na pagmamay-ari ng gobyerno na may lawak na sampung libong ektarya na matatagpuan sa Dagumbaan. Ito ay ginawa niya upang makilala ang kanilang lugar sa industriya ng bakahan.

Nang mamatay si Manolo sa edad na 64 noong ika-15 ng Enero 1943, ang kaniyang mga labi ay inilibing sa Lunacan, Bukidnon. Ipinangalan din sa kaniya ang bayan sa Bukidnon, ang dating Maluko at naging Manolo Fortich noong 1957 sa bisa ng Batas Republika Blg. 1720.

Sa kasalukuyang panahon, tampok ang lugar na ito bilang isang malawak na taniman ng pinya. Dito rin naitatag ang California Packing Corporation o CALPACK noong 1926, ang pinakamalaking pagawaan ng produktong pinyang de-lata sa Hawaii at mas kilala na ngayong Del Monte Corporation.

Basahin din: Demokrasya
Kasaysayan ng Pilipinas