Taong Tabon

Ang labi ng mga Taong Tabon ay nahukay sa Kuwebang Tabon sa Lipuun Point sa Quezon, Palawan, Pilipinas noong ika-28 ng Mayo taong 1962, mga 22,000 taon na ang tanda.

  • Mga sinaunang tao

Mga sinaunang tao

Taong Tabon
Photo from: Google

Ayon kay Dr. Robert Fox, nahukay ang mga labi ng pinakaunang tao sa Pilipinas ay nahukay sa kwebang talon sa Palawan. Nahukay sa nasabing kweba ang mga bahagi ng bungo, kapirasong panga, at ilang mga ngipin nito.

May nahukay ring mga buto ng elepante, malaking wikan at mga kagamitang bato. Kung ang mga taong Cagayan ay hindi tuwirang katibayan ng paninirahan ng unang tao sa Pilipinas. Samantala, ang mga Taong Tabon ang unang tuwirang katibayan.

Basahin: Maharlika

Ayon kay Fox, maaaring nakarating ang mga sinaunang tao sa Palawan sa pamamagitan ng pagtawid sa mula sa tulay na lupa na sa panahon ng yelo ay nag-uugnay sa Palawan at Borneo. Mahalaga ang kuweba sa pag-unawa sa sinaunang kalinangang Filipino kaya ipinangalan ito sa ibong “tabon” o Megapode at naglalaman ng mayamang ebidensiya ng nakaraang pamumuhay sa lugar.

Kasama sa mga nakita sa arkeolohikong paghuhukay mula 1962 hanggang 1970 ang mga kasangkapang bato na pinaniniwalaang ginamit sa pangangalap at paghahanda ng pagkain na karaniwang ibon, paniki, baboy at usa.

Ayon naman kay Wilhelm Solheim, II, ang ama ng Arkeolohiya sa Timog Silangang Asya, ang mga Austronesians, na tinawag niyang “Nusantao” ay nanggaling sa mga isla sa lugar ng Sulu at Celebes. Sila ay kumalat sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pangangalakal, kasalan at migrasyon ng mga tao.

Sa ibang bahagi ng kuweba natagpuan ang mga banga at palayok na may iba’t ibang hugis, laki, at disenyo na naglalarawan ng kasanayan at kamalayan ng mga katutubo. Batay sa mga nahukay na mga materyal na labí, nanahan ang mga sinaunang tao sa mahabà at magkakaibang panahon sa kuweba mahigit 20,000 taón na ang nakalilipas.

Basahin din: Babaylan
Kasaysayan ng Pilipinas