Mount Apo

Ang Bundok Apo o Mount Apo sa Ingles ang tinaguriang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Lungsod ng Davao na may taas na 2,954 metro.

Bagaman isa ring bulkan, wala pang naitatalang pagputok nito. Ang Mount Apo ay patag sa ibabaw na may tatlong taluktok. Sa bahaging timog naman, sa ibaba ng bunganga ay may uka o lagusan na nilalabasan ng singaw na asupre.

Ito ay tinatawag ding Sandawa o Bundok ng Asupre ng mga taong naninirahan sa paanan nito.

May anim na katutubong pangkatin ang nagtuturing sa bundok na ito bilang sagradong lupain. Ito ay mga Manobo, Bagobo, Ubos, Atas, Kalagan, at Tagakaola.

Sa lugar din na ito nila sinasamba si Apo Sandawa na kinikilala nilang dakilang ninunong ama o apo na siyang pinagmulan ng pangalan ng bundok.

Basahin: Taal Volcano

Ang bunganga ng bundok na may 500 metrong lawak ay nagsisilbing isang malaking lawa, ang Lawang Venado na pinagkukunan ng enerhiyang heotermal. Noong 1936, idineklara ang Mount Apo Natural Park na may 80,864 ektarya sa paligid ng bundok upang mapangalagaan ang maraming ‘di-pangkaraniwang hayop at halamang matatagpuan dito.

Dito rin makikita ang pinakamalaking agila sa mundo na tinatawag na banoy o ang ang ating pambansang ibon na Philippine Eagle. Mayroong 270 uri ng mga ibon na naninirahan sa kagubatan ng bundok at 100 sa mga ito ay tanging sa bansa lamang natin matatagpuan.

Basahin din: Mga Anyong Lupa
Kasaysayan ng Pilipinas