Pinunong Muslim Rajah Sulayman
ADVERTISEMENT

Si Rajah Sulayman ay isang muslim na raha na namuno sa sa maliit na kaharian sa dakong hilaga ng Ilog Pasig na ngayon ay naging Lungsod ng Maynila. Bantog din siya sa katapangan at pagiging mandirigmang mapang-hamon sa kamatayan.

  • Muslim na Raha

Rajah Sulayman

Rajah Soliman
Photo from: Google

Ipinanganak si Rajah Sulayman o mas kilala sa pangalang Rajah Sulayman taong 1558. Sinasabi na ang kapangyarihan at kayamanan ni Sulayman ang dahilan kung bakit siya naging isang raha ng maliit na kaharian. Sinasabi rin nang minsan ay sinubukang tangkain ng mga niya kaaway na masakop ang kanyang kaharian. ang bayaning Raha ay nakipagsukatan ng lakas at nakipagpingkian ng kampilan, hindi lamang sa nasabing mga kaaway, kundi pati na sa mga buwayang pinawalan ng mga buhong. Kaya’t nang magwakas ang labanan, ang dugo ng tao’t dugo ng buwaya’y nagpapula sa Ilog Pasig nang may ilang araw. Ngunit dahil sa galing nito, si Sulayman din ang namayani.

Kabilang sa mga kaaway ni Sulayman na nagnais sakupin ang kanyang kaharian ay ang ilang datu buhat sa Mindanao at mga tulisang-dagat na Intsik. Ngunit hindi nalupig ng kahit sino sa mga ito si Soliman. Siya ang namumuno nang dumating sa Maynila ang mga kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti noong 1570. Batay sa kaugalian ng mga Pilipino, tinanggap niya ang mga kastila bilang kaibigan.

Basahin: Dagohoy Revolt

Subalit ninais pala ng mga kastila na sakupin ang kanyang kaharian kaya’t ang Raha ay nagtanggol, hinarap nila ang 800 mandirigmang Cebuano at 500 sundalong kastila. Madali silang nagapi dahil sa kahusayan ng mga sandata ng mga kastila. Bago umurong sina Soliman at mga kasama niya, sinunog nila ang Maynila at tumawid sila sa Pasig.

Sinakop ni de Goiti ang Maynila noong 24 Mayo 1571, ngunit bago dumating ang panahon ng mga bagyo, bumalik sila sa Panay upang iulat kay Legazpi ang mga pangyayari. Muling itinayo ni Raha Soliman ang kanyang kaharian. Subalit nang matanaw niyang pumapasok sa loob ng Maynila ang mga bapor ni Legazpi, muli niyang ipinag-utos ang pagsunog sa kaharian bago siya umalis.

Basahin din: Sinulog Festival

Samantala, ang hari ng Tondo na si Raha Lakandula na tiyuhin ni Soliman, ay nakipagkaibigan naman kay Legazpi. Alam niya na mahirap kalabanin ang mga kastila at mas malakas ang mga sandata nito. Pinamahalaan ni Legazpi ang Maynila noong Mayo 1571. Nang sumunod na buwan, sa tulong ng ibang puno ng mga baranggay, sibukan na namang agawin ni Raha Soliman ang kanyang kaharian. Sinalakay nila ang kuta ni Legazpi at ni de Goiti kasama ang 300 na kawal. Sa kasamaang palad, siya ay nasawi sa labanan sa Bangkusay.

Ating inaalala at pinararangalan ngayon itong huling hari ng Maynila dahil sa pagtatanggol niya sa kalayaan hanggang sa katapusan ng buhay.

Basahin din: Lapu-Lapu
Mga Bayaning Pilipino

ADVERTISEMENT
loading...