Crispin

Crispin

  • Paglalarawan kay Crispin
  • Kasaysayan ng musmos
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Crispin

Si Crispin ay isang batang lalaki na naninirahan sa Bayan ng San Diego at isa sa mga sakristan sa simbahan ng San Diego kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Basilio. Matapos na maakusahan sa salang pagnanakaw ng salapi, ang bata ay pinarusahan ng Pinuno ng Sakristan at ni Padre Salvi.

Basahin: Maria Clara

Kasaysayan ng musmos

Siya ang bunsong anak ni Sisa, ang musmos at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Basilio, ay naging sakristan sa simbahan ng San Diego kalaunan. Sa taong 1881, araw ng mga santo, pinatunog ng magkapatid ang kampana ng simbahan. Dahil sa inakusahan ang dalawa ng sakrisatan mayor dahil sa pagnanakaw ng dalawang gintong salapi, ang musmos ay sinabi ang kanyang pag-aalala kay Basilio. Nang biglang dumating ang sakristan mayor at sinumulang pagbuhatan sila ng kamay, ang musmos na bata ay hindi nakatakas samantalang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Basilio ay nakatakas mula sa marahas na sakristan mayor. Nang maglaon ang bata ay nawala, siguro siya ay pinatay ng sakristan mayor at Padre Salvi.

Pagkatao at mga Ugali

Si Crispin ay isang matalinong bata, magalin itong gumawa ng mga bugtong.

Basahin din: Kapitan Tiyago