Donya Pia Alba

Donya Pia Alba

  • Paglalarawan kay Donya Pia Alba
  • Kasayasayan ni Donya Pia Alba
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Donya Pia Alba

Si Donya Pia Alba ay ang asawa ni Kapitan Tiyago at ang Ina ni Maria Clara. Siya ay isang mayamang babae at may mataas ang katayuan sa lipunan, siya at ang kanyang asawa ay bumili ng lupain sa San Diego dahilan upang mas mapalago at mapalawak ang kanilang negosyo.

Kasaysayan ni Donya Pia Alba

Si Pia Alba ay ipinanganak sa mayamang pamilya ng mga Alba sa Sta. Cruz, Manila. Matapos niyang pakasalan si Kapitan Tiyago, agad na tumaas ang katayuan ng kapitan sa lipunan. Si Pia Alba ay hindi nasiyahan sa pagbebenta at pagbili lamang ng mga produkto, kaya naman siya at ang kanyang asawa na si Kapitan Tiyago ay bumili ng lupain sa San Diego upang mas mapalawak at mapaunlad ang kanilang negosyo. Sa panahong ito, naging kaibigan nila sina Padre Damaso, isang Prayle sa kanilang simbahan, at si Don Rafael, ang pinakamayamang mangangalakal sa kanilang Bayan.

Basahin: Pahiyas Festival

Si Kapitan Tiyago ay walang kakayahan upang bigyan ng supling si Pia Alba, kaya naman bigo itong magdalang-tao. Sa loob ng anim na taon (6 years) nilang pagkakakasal, sinubukan ni Pia Alba ang iba’t-ibang paraan upang siya ay mabuntis; katulad na lamang ng pregrinasyon, pagsisiyam, at iba pang kasanayan sa relihiyon para lamang siya ay mabigyan ng supling. Siya ay pinayuhan ni Padre Damaso na pumunta sa Obando, Bulacan, kung saan kilala bilang sikat sa mga ritwal ng pagbubuntis. Siya ay sinamahan ni Padre Damaso papunta doon; habang sila ay nandoon, si Pia Alba ay ginahasa ni Padre Damaso at ‘di kalaunan ay nagbunga ito. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Pia Alba ang isang napakagandang sanggol na babae na si Maria Clara, ngunit sa kasamaang palad siya ay namatay habang ipinapanganak ang sanggol.

Basahin din: Sinulog Festival

Pagkatao at mga Ugali

Si Pia Alba ay ang kabiyak ni Kapitan Santiago, sa kabila ng angking ganda, talino, at sipag nito, may isang bagay na sa kanya ay ipinagkait at iyon ang pagkakaroon ng anak kay┬áKapitan Tiyago. Upang matugunan ang pagkukulang na ito siya ay pinayuhan Padre Damaso na pumunta sa Obando, Bulacan, kung saan kilala bilang sikat sa mga ritwal ng pagbubuntis. Siya ay sinamahan ni Padre Damaso papunta doon; habang sila ay nandoon, si Pia Alba ay ginahasa ni Padre Damaso at ‘di kalaunan nagbunga ito. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Pia Alba ang isang napakagandang sanggol na babae na si Maria Clara, ngunit sa kasamaang palad siya ay namatay habang ipinapanganank ang sanggol.