Donya Victorina

Victorina de los Reyes de Espadaña

  • Paglalarawan kay Donya Victorina
  • Kasaysayan ni Donya Victorina
    • Ang kanyang buhay
    • Ang Doktor at ang mapagpanggap
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Donya Victorina

Si Donya Victorina ay isang taong tanyag sa lipunan at kaibigan ni Kapitan Tiyago. Siya kasama ang asawang si Don Tiburcio ay naghangad na maiugnay ang kanilang sarili sa mga maimpluwensyang tao ng San Diego upang makakuha ng karagdagang katayuang panlipunan.

Kasaysayan ni Donya Victorina

Ang kanyang buhay

Ipinanganak sa taong (1836), sa kanyang paglaki tinanggihan ni Donya Victorina ang lahat ng kanyang mangingibig, sa kagustuhang makapangasawa ng isang kastila. Sa taong (1881), siya ay desperado na makapangasawa ng isang kastila upang mapanatili ang kanyang katayuan sa lipunan. Dahil sa kanyang pagkadesperado, kanyang nakatagpo ang isang dukong doktor na si Don Tiburcio. Kalaunan sila ay nagpakasal, sa panahong ito nagsimula na siyang magpanggap bilang isang kastila. Madalas siyang naninigarilyo ng tabako at madalas ay nakasuot ito ng damit na pang mga taga-kanluran. Madalas rin niyang lagyan at punuin ang kanyang mukha ng mga kolerete dahil nais niyang mapabilang sa mga matatas na Kastila. Bukod sa kanyang pagpapanggap bilang isang Kastila, nagpanggap rin siyang nagdadalang tao at planong tumungo sa lupain ng Espanya upang doon manganak.

Basahin: Magdalena Gamayo

Ang Doktor at ang mapagpanggap

Kalaunan si Donya Victorina at ang kanyang asawang si Don Tiburcio ay nagsabi sa kanya na siya ay isang eksperto pagdating sa panggagamot ng mga karamdaman at nagpanggap itong isang siruhano na labis na hinahanap dahil sa pagiging magaling nito. Dahil dito, si Don Tiburcio ay inimbitahan ni Kapitan Tiyago na magpunta kay Maria Clara upang gamutin ito matapos nitong magkaroon ng isang malubhang karamdaman. Nang malaman ito ni Donya Victorina agad siyang nagkaroon ng isang ideya na ipakasal ang isang malapit na kamag-anak ni Don Tiburcio na si Alfonso Linares kay Maria Clara upang mas mapataas ang kanyang katayuan sa lipunan. Sa layuning ito dinala ni Donya Victorina ang kanyang asawa nasi Don Tiburcio kasama ang kalapit na mag-anak nito na si Linares sa bahay ni Kapitan Tiyago sa Bayan ng San Diego.

Basahin din: Elias

Pagkatao at mga Ugali

Si Donya Victorina ay isang hambog o banidosa dahil ito sa pilit niyang ginagaya o pinaparisan ang mga kasuotan ng mga Kastila subalit nagmumukha lamang syang katawa-tawa. Isa rin siyang mapagpanggap na tao dahil pilit siyang nakikihalubilo sa mga Kastila at nagpapanggap na mayaman kahit hindi naman ito totoo. Sa kaniyang asta at paggalaw makikita ang panggagaya niya sa pamumuhay ng mga babaeng Kastila. Sa kanya natin maihahalintulad ang mga Pilipinong hindi tanggap ang kanilang lahi at identidad. Malinaw na malinaw kung anong uri ng mga Pilipino ang kaniyang nirerepresenta. Dito pumapasok ang tinatawag na “colonial mentality”. Maraming Pilipino ang mayroong ganitong pag-iisip at ang malungkot pa dito ay hindi ito laganap lamang sa panahon ngayon ngunit nag-ugat ito sa panahon pa ng mga Kastila. Siya rin ay mapangmata dahil sa mapanghamak ito sa kapwa niya Pilipino at tinuturing na mas mataas ang sarili kesa sa iba.

Silipin: Carlos Romulo