Elias

Elias

  • Paglalarawan kay Elias
  • Kasaysayan ni Elias
    • Ang kanyang buhay
    • Boses ng mga naapi
    • Utang na dapat bayaran
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Elias

Si Elias ay galing sa isang pamilyang minsan ng inabuso ng pamilya ni Crisostomo Ibarra sa napakahabang panahon. Siya ay isang takas na ngayon ay naninirahan sa Bayan ng San Diego, tiniis niya ang hindi matapos tapos na mga pagsubok ng magsimula siyang kumilos upang mapabuti ang bayan ng San Diego kasama si Ibarra. Sa kabila ng pang-aapi ng pamilya ni Ibarra sa kanyang pamilya, siya ay may malaking utang na loob sa binata matapos nitong sagipin ang kanyang buhay ng tangkain niyang patayin ang isang malaking buwaya habang sila ay nangingisda. Tinulungan rin ni Elias si Ibarra bago maaresto ng mga ”guardia civil” dahil sa pagsunog nito sa kanyang tahanan. Si Elias at Ibarra ay nagpatuloy na tulungan ang isa’t-isa hanggang sa dumating sa punto na kailangan ni Elias isakripisyo ang sarili niyang buhay para mailigtas si Ibarra sa bingit ng kamatayan. Nabaril si Elias ng mga ”guardia civil” ng tangkain nitong kuhanin ang kanilang atensiyon upang mailigtas si Ibarra na nakatago sa bangka. Hindi kalaunan namatay ito ng tuluyan, ang kanyang bangkay ay sinunog ni Ibarra at Basilio.

Basahin: Maria Clara

Kasaysayan ni Elias

Ang kanyang buhay

Si Elias ay ipinanganak ng isang mayamang pamilya mula sa Manila kaagapay ang kanyang kambal na babae, ang kanyang Ama ay anak ng isang ’’kalapating mababa ang lipad’’ at ang kanyang ina ay anak ng isang mayamang tao. Ang kanilang Ama ay namatay, kasabay nito ay ang pagkamatay ng kanilang Ina na kanilang nasaksihan noong sila ay musmos pa lamang. Dahil sa pagkamatay ng kanilang mga magulang, ang magkapatid ay lumaki sa piling ng lolo ng kanilang ina. Ang magkapatid ay namuhay ng masaya at mapayapa.

Isang araw, si Elias ay nakipag-away sa kalayo nilang kamag-anak nang biniro ng mga ito na ang binata ay isang ampon. Ang binata ay nainsulto sa mga sinabi sa kanya ng mag-anak, kalaunan ipinakalat ng mag-anak na ang binata ay galing sa pamilya ng mga tagapaglingkod na siya namang totoo, dahil ito sa kanyang Ama na nagbabalat sibuyas.

Basahin din: Kapitan Tiyago

Tinalikuran ni Elias ang lahat ng kanilang yaman, ang binata at ang kanyang kapatid na babae kasama ang kanyang Ama ay lumisan. Matapos mamatay ng kanyang Ama, ang kanyang kapatid na babae ay nawala sa hindi malamang dahilan; makalipas ang halos kalahating taon, may nabalitaan ang binata na isang babae na tugma sa kanyang kapatid ay natagpuang walang buhay dahil sa pagkalunod sa Calamba, Laguna. Simula noon, ang binata ay naging isang takas, na pagala-gala sa bansa. Sa kabila nito, siya ay nakipag ugnayan sa isang grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Kapitan Pablo sa Tanauan, Batangas. Nadiskubre rin niya na ang dahilan sa pagkasawi ng kanyang pamilya  ay dahil sa isang mayamang tao na pinagsilbihan ng kanyang lolo, na si Don Pedro Eibarramendia.

Boses ng mga naaapi

Hindi nagtagal, si Elias ay nagpunta sa Bayan ng San Diego, bagama’t siya ay isang takas dahil sa pag atake niya kina Padre Damaso at sa mga Alferez. Siya ay nakatagpo ng isang magandang babae na si Salome, ‘di nagtagal ang dalawa ay naging magkasintahan.

Kasunod nito,si Elias ay nagtrabaho bilang taga maneho ng bangkang sinasakyan ni Ibarra habang siya ay naglalakbay. Ang dalawa ay may naka engkwentro na isang malaking buwaya sa gitna ng kanilang pangingisda, lumundag ang binata sa bangka na kanyang minamaneho upang patayin ang buwaya ngunit siya ay nahirapan at nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Dahil dito siya ay sinagip ni Ibarra, matapos nito ang binata ay umalis sa piknik na inihanda ni Ibarra upang tumakas sa mga ”guardia civil”.

Silipin: Victoria

Matapos ng ginawa niyang pagtakas, binisita niya si Salome sa kanyang tahanan sa tabi ng lawa tulad ng dati. Ang dalawa ay nag-usap tungkol sa mga pangyayaring naganap sa araw ni Elias. Nang sabihin ni Salome sa kanyang kasintahan na siya ay tutungo sa Mindoro upang doon manirahan kasama ang kanyang mag-anak, tumanggi ang binata na sumama sa dalaga at sinabi nito na humanap ng mas karapat dapat na lalake para sa kanya. Matapos nito nakipag-usap si Salome kay Elias at sinabing manatili sa kanyang tahanan matapos nitong lumisan, si Elias ay puno ng emosyon subalit siya ay nagpakatatag at siya ay umalis.

Utang na dapat bayaran

Kalaunan ay napag alaman ni Elias na ang buhay ni Ibarra ay nasa panganib. Dahil sa pagkakaroon ng utang na loob sa binata, binalaan niya ito na sa seremonya ni Padre damaso para sa matagumpay na pagpapatayo ni Ibarra ng kanyang paaralan na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sinagip ni Elias ang buhay ni Ibarra mula sa pagkamatay sa kamay ng ”derrick operator” nang mapatay niya ang ”derrick operator”.

Makalipas ang ilang linggo, binisita ni Elias si Kapitan Pablo at nakiusap ito na ihinto ang kanilang pagiging marahas. Agad naman sinabi ng binata na pwede silang magpatulong kay Ibarra para sa pagbabago. Kalaunan ay, napag alaman ni Elias na may magaganap na paglusob sa kuwartel ng mga ”guardia civil” at isasangkot si Ibarra dito. Agad na binalaan ni Elias si Ibarra, at tinulungan ang binata na itapon lahat ng liham na puwedeng gamitin laban kay Ibarra. Habang ginagawa nila ito, napag alaman ni Elias na si Ibarra ay mag-anak ni Don Pedro na siyang dahilan ng pagkasawi ng kanyang pamilya. Dahil dito napuno ng galit si Elias na dahilan upang atakihin niya si Ibarra na muntik nitong maptay at agad na lumisan.

Silipin din: La Independencia

Nang matagumpay na nalusob ang kuwartel ng mga ”guardia civil”, si Ibarra ay agad na naaresto, dahil dito agad na sinunog ni Elias ang tahanan ng binata upang walang mahanap na ebidensiya laban kay Ibarra. Pagkatapos, itinakas ni Elias si Ibarra mula sa pagkakakulong at agad na dinala kay Maria Clara at nasaksihan niya ang pamamalam ng dalawa para sa isa’t-isa. Habang ang dalawa ay tumakas sakay ng bangka sila ay hinahabol ng mga ”guardia civil”. Napagkasunduan ng dalawa ng magkita sa libingan ng kanyang lolo sa loob ng dalawang araw, matapos magkasundo agad na tumalon sa bangka si Elias upang kuhain ang atensiyon ng mga ”guardia civil” para mailigtas si Ibarra, Ngunit sa kasamaang palad siya ay nabaril.

Si Elias ay walang tulog o kain at ginawa lahat ng kanyang makakaya upang makarating sa libingan ng lolo ni Ibarra na kanilang napagkasunduan kasama ang isang bata na si Basilio at ang walang buhay nitong Ina. Inutusan ni Elias na kumolekta ng mga kahoy si Basilio upang gumawa ng pansilab ng patay na agad naman sinunod ng bata. Bago pa man makabalik si Basilio dala ang mga kahoy na gagamitin para sa pansilab ng patay si Elias ay wala ng buhay.

Pagkatao at mga Ugali

Si Elias ay hindi makasariling tao at puno ito ng respeto. Siya ay lumaki sa isang mayamang pamilya, siya ay minsan ng naging arogante nang makipag-away siya sa kanyang mag-anak dahil sa pang-iinsulto nito sa kanyang Ama dahil sa pagbabalat sibuyas nito. Matapos mawala sa kanya ang lahat lahat, napag alaman niya ang tunay na nangyari sa kanyang pamilya, matapos nito nangako si Elias sa kanyang sarili na tutulungan ang lahat ng inaapi ng mga taong masasama. Matapos nito ay nakipag ugnayan siya sa isang grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Kapitan Pablo at namuhay bilang isang takas.

Dahil sa kanyang mga karanasan, si Elias ay nadismaya sa kanyang katayuan sa lipunan at naniwala na isang marahas na rebolusyon ang siyang makakapag pabago sa lahat-lahat na siyang minimithi niya para sa kanyang sarili at ng nakakarami. Ang paniniwalang ito ay agad na kinontra ni Ibarra at ang dalawa ay nagtalo dahil sa dalawang magkaibang pananaw.

Ang kakayahan ni Elias na maging marahas ay limitado dahil ito saka kanyang moralidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya tuluyang pinatay si Ibarra ng malaman niya na mag-anak niya si Don Pedro, ang tao na nasa likod ng pagkasawi ng kanyang pamilya. Si Elias rin ay naniniwala na ang kanyang pamilya kasama ang kanyag sarili ay sinumpa at napagdesisyunan na iiwas ang sarili sa mga tao ngunit kahit na ganon pa man ang kanyang pagkatao siya ay nagkaroon parin ng relasyon kay Salome.