Padre Damaso

Padre Damaso Verdolagas

  • Paglalarawan kay Padre Damaso
  • Kasaysayan ni Padre Damaso
    • Ang kanyang buhay
    • Para kay Maria Clara
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Padre Damaso

Si Padre Damaso ay ang dating prayle sa Bayan ng San Diego at ang tunay na Ama ni Maria Clara. Siya ay tutol sa pagpapakasal ng kanyang anak kay Crisostomo Ibarra kaya ginawa niya ang lahat ng paraan upang mapaglayo ang dalawa sa isa’t-isa para sa kapakanan ni Maria Clara.

Kasaysayan ni Padre Damaso

Ang kanyang buhay

Si Padre Damaso ay isang pransiskanong prayle at ang dating prayle sa Bayan ng San Diego. Siya ang kagalit ni Don Rafael Ibarra ang Ama ni Crisostomo Ibarra dahil sa hindi pagsunod nito sa mga Prayle ng San Diego. Matapos mamatay ni Don Rafael sa piitan dahil sa pagpatay sa taga-singil ng buwis, ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay nito upang ipalipat sa libingan ng mga ”Intsik” na para sa mga pagano. Kalaunan nabunyag ang katotohan na siya ang tunay na Ama ni Maria Clara. Ang tunay na Ina ni Maria Clara ay si Doña Pia Alba at ang itinuring nitong Ama ay si Kapitan Tiyago, ipinagbuntis ni Doña Pia Alba si Maria Clara dahil siya ay ginahasa ng Prayle.

Basahin: Eugene Torre

Nang mabuntis si Doña Pia Alba dala ang anak nila ni Padre Damaso, ang dalawa ay nagpalitan ng mga liham sa panahong iyon. Kalaunan ipinanganak ni Pia Alba ang anak niyang si Maria Clara ngunit sa kasamaang palad ito ay naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ang dalaga ay walang alam kung sino ang kanyang tunay na Ama, lumaki si Maria Clara sa piling ni Kapitan Tiyago kaya naman itinuring niya itong Ama, kaya napag desisyunan ng Prayle na bantayan ang kanyang anak bilang padrino. Nang napag-desisyunan ni Kapitan Tiyago na ipakasal ang si Maria Clara sa matalik nitong kaibigan na si Crisostomo Ibarra, ang Prayle ay tahimik na tumutol sa desisyon na ito sa kagustuhang ipakasal ang dalaga sa isang kastila upang magkaroon ng magandang buhay.

Para Kay Maria Clara

Habang sila ay nasa isang pagdiriwang na inihanda ni Kapitan Tiyago para sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra, tinanggihan ng Prayle ang pagbati sa kanya ng binata sa kadahilanang ayaw nito makipag kaibigan kay Don Rafael ang yumaong Ama ni Ibarra. Habang sila ay naghahapunan minaliit ng Prayle ang binata sa pag-aaral nito sa lupain ng Europa na siyang dahilan upang ito’y umalis sa pagdiriwang.

Basahin din: Vicente Manansala

Matapos nito, binisita ni Padre Damaso si Kapitan Tiyago at galit na sinabing hindi siya sang-ayon sa pagpapakasal ng dalaga kay Ibarra na siya naman sinang-ayunan ni Kapitan Tiyago ng may pagdadalawang-isip. Sa araw ng pista ng bayan nagdaos ng isang seremonya ang Prayle habang palihim na pinag-bubuhatan ng kamay si Ibarra.

Sa gitna ng seremonya para sa matagumpay na pagpapatayo ng paaralan ni Ibarra ininsulto ng Prayle si Don Rafael, ang yumaong Ama ni Ibarra. Dahilan upang atakihin at tangkaing patayin ng binata, sa kabutihang-palad agad naman naawat si Ibarra dahil pumagitna si Maria Clara sa dalawa upang pigilan ito. Sa ginawang pag-atake ng binata sa Prayle naging resulta ito sa kanyang pagiging ”excommunicado”. Matapos ng pangyaring ito pumayag si Kapitan Tiyago na ipakasal si Maria Clara sa malapit na kamag-anak ni Padre Damaso na si Alfonso Linares na siyang ikinagulat at ikinalungkot ng dalaga.

Silipin: Carlos Quirino

Kasunod ang dapat na pagpatay kay Ibarra, binisita ni Padre Damaso si Maria Clara. Laking gulat na lamang ng Prayle ng magmaka-awa ang dalaga sa kanyang harapan upang maging isang madre para limutin ng tuluyan si Ibarra dahil sa pagkakaalam nito na patay na si Ibarra. Dagdag pa ng dalaga na siya ay magpapakamatay kung hindi siya gagawing madre ng Prayle na siya namang agad na pinahintulutan ng Prayle sa takot na magpakamatay ang kanyang anak. Matapos nito naitalaga si Padre Damaso bilang isang Prayle sa kalapit na Bayan ng San Diego, matapos ang ilang araw natagpuan na lamang ang Prayle na walang buhay sa kanyang opisina sa hindi malinaw na dahilan.

Pagkatao at mga Ugali

Si Padre Damaso ay isang abusado at mapagmataas na tao. Dahil sa kanyang kapangyarihan bilang isang Prayle, ipinakita niya sa lahat na siya ay higit na mataas kaysa sa ibang tao at siya ay tutol na makapagaral ang mamayan ng San Diego katulad ni Crisostomo Ibarra. Ang kanyang pagiging arogante ay may halong pagkabastos, ang Prayle rin ay magaspang kung makapagsalita na umabot pa sa punto ng pang-iinsulto kay Ibarra isang mamayan ng Pilipinas sa pagdiriwang na idinaos ni Kapitan Tiyago, isang mamayan din ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon naman siyang itinatagong kabaitan pagdating sa kanyang anak na si Maria Clara, makikita itong pag-uugali ng Prayle nang tinanggihan niya ang pagpapakasal ng dalaga kay Ibarra upang ito ay magkaroon ng marangyang buhay.

Silipin Din: Arturo Luz