Padre Salvi

Bernardo Salvi

  • Paglalarawan kay Padre Salvi
  • Kasaysayan ni Padre Salvi
    • Pagbabalik ni Ibarra
    • Pagbabago ng mga plano
    • Pagpapaigting ng kapangyarihan
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Padre Salvi

Si Padre Salvi ay isang prayle sa Bayan ng San Diego at ang kahalili ni Padre Damaso. Mayroon siyang tunggalian sa mga Alferez, kalaunan ay pinagplanuhan niya ang pagbagsak ni Crisostomo Ibarra habang minamanipula ang mga taong bayan sa proseso.

Kasaysayan ni Padre Salvi

Sa taong 1880, si Padre Salvi ay itinalaga bilang prayle ng San Diego, na siyang dahilan ng pagkakaroon niya ng malaking impluwensiya sa mga tao. Sa panahong ito, nagpumilit din siya sa pagkontrol sa Bayan gamit ang Alferez ng ”guardia civil”. Matapos nito ay nagsimula siyang magkaroon ng pagnanasa sa magandang anak ni Kapitan Tiyago na si Maria Clara. Sa mga panahong ito, nadiskubre niya ang mga liham ni Maria Clara para sa kanyang ina, si Pia Alba, at napag-alaman niya na si Padre Damaso ang tunay na Ama ni Maria Clara.

Basahin: Aguinaldo Shrine

Pagbabalik ni Ibarra

Sa araw ng mga santo, 1881, habang naglalakad si Padre Salvi malapit sa libingan ng San Diego siya ay nilapitan ni Ibarra sa tarangkahan, ang binata ay galit na tinatanong ang Padre kung ano ang kanyang ginawa sa yumao nitong Ama, si Don Rafael. Dahil sa takot, si Padre Salvi ay agad na tinanggiahan ang pagkakasangkot sa paratang ng binata, at sinabing si Padre Damaso ang may kagagawan nito. Matapos nito ang Prayle kasama ang sakristan mayor ay marahil na pinatay si Crispin, bunsong anak ni Sisa, dahil sa pagnanakaw nito ng dalawang pirasong gintong barya galing sa kaban ng simbahan.

Nang maglaon, siya ay inimbitahan ni Ibarra sa isang piknik na inihanda nito, na siya namang tinanggap nito para baga isang kilos ng mabuting pananampalataya. Habang sila ay nasa piknik, ang Padre ay binobosohan sina Maria Clara at ang mga kaibigan nito habang naliligo sa tabing ilog.

Basahin din: Vicente Lim

Nang magsimulang magpatayo si Ibarra ng paaralan sa Bayan ng San Diego, si Padre Salvi ay nakipagsabwatan upang paslangin ang binata. Sa layuning ito, kinausap niya ang ”derrick operator” na ihulog ang batong pasulok kay Ibarra habang inilalagay ito sa seremonya para sa paaralan ng binata, ngunit ang planong ito ay bigong maisakatuparan ng dahil kay Elias.

Pagbabago ng mga plano

Matapos nito, si Ibarra ay naging ”excommunicado” dahil sa ginawang pag-atake nito kay Padre Damaso, si Padre Salvi ay nanood ng isang laro kasama si Maria Clara, mga kaibigan nito, at si Don Filipo. Nang tangkain ni Ibarra na sumali sa kanilang panonood, ang Padre at si Don Filipo ay pinigilan siya sa panood. Kalaunan, ang kapatid na lalaki ng ”derrick operator”, si Lucas, ay lumapit kay Padre Salvi para manghiram ng salapi; dahil dito siya ay nakaisip na naman ng masamang plano, sa panahong ito, plano niyang idamay si Ibarra sa isang pag-aalsa.

Silipin: Lazaro Francisco

Nang maglaon, binalaan ni Padre Salvi ang Alferez ng ”guardia civil” para sa isang papalapit na pag-atake para tanghalin bilang bayani ng kanilang Bayan. Ang planong pag-atake ay sumang-ayon sa kanyang plano, nang mapagbintangan na si Ibarra ay sangkot sa ginawang pag-atake siya ay tinugis ng mga ”guardia civil” at napatay ng mga ito.

Pagpapaigting ng kapangyarihan

Matapos ng mga pangyayari, ang Padre ay naitalaga bilang ministro ng kumbento ng Sta. Clara. makalipas ang labintatlong taon (13 years), ang Prayle ay patuloy na kinilala bilang isa sa mga mahahalagang tao sa kanilang Bayan. Habang siya ay nanonood ng ”Sphinx the American Mr. Leeds’ show”, ang Prayle ay natakot nang magsimulang magkwento ang ”Sphinx” na siyang akma sa kwento ni Ibarra, nang tinawag siya ng ”Sphinx” ito ay hinimatay.

Silipin din: Carlos Francisco

Nang maglaon, habang nasa kasalan si Padre Salvi nina Juanito Pelaez at Paulita Gomez, ang Prayle ay naalarma ng makita nito ang sulat-kamay na natagpuan ng isa sa mga bisita ng kasalan sa loob ng isang lampara na ibinigay ng alaherong si Simoun; ang sulat na kanyang nakita ay kapareho sa sulat ng namatay na si Ibarra, ang Padre ang siyang dahilan para magpanik ang mga bisita sa kasalan.

Pagkatao at mga Ugali

Si Padre Salvi ay isang seryoso at nakatuon bilang Prayleng Espanyol na siyang pumalit sa pwesto ni Padre Damaso bilang Prayle ng San Diego. Ang Prayle ay isang maselan at tusong tao na gumagamit ng kanyang katayuan bilang Prayle ng Bayan para sa pulitika, na siyang nakabubuti para sa kanyang sarili at simbahan. Siya ay madalas na nakikipagtalo sa bandila ng militar ng Bayan, na sumusulong pabalik-balik para sa kapangyarihan sa San Diego at mga mamamayan nito. Habang siya ay nagpapamisa, madalas niyang ipasarado ang pinto ng simbahan, nang sa gayon ay ang mga tagapakinig nito ay umupo sa isang mahabang misa. Hindi tulad ng ibang Prayle, pinipigilan niya ang kanyang sarili na pagbuhatan ng kamay ang mga taong hindi sumusunod sa kanya, ngunit kahit na siya ay nagpipigil na pagbuhatan ang mga taong hindi sumusunod sa kanya humahantong parin ito sa karahasan. Gayunpaman, sa kabuuan, pinaigting niya ang kanyang impluwensiya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para siraan ang kanyang mga kaaway. Halimbawa na lamang nito, para siraan si Ibarra na siyang ikakasal kay Maria Clara, ang babaeng minamahal ng Prayle. Nag-organisa siya ng isang marahas na paghihimagsik laban sa mga ”guardia civil” at sinabing si Ibarra ang tagapamuno nito. Bago pa man mangyari ang nasabing pag-atake binalaan na ng Prayle ang mga ”guardia civil” sa papalapit na pag-atake para tanghalin bilang bayani ng kanilang Bayan.