Pilosopo Tasyo

Pilosopo Tasyo

  • Paglalarawan kay Pilosopo Tasyo
    • Kasaysayan ni Pilosopo Tasyo
    • Payo ng pantas
  • Pagkatao at mga Ugali

Paglalarawan kay Pilosopo Tasyo

Pilosopo Tasyo, sa madaling salita Anastacio, ay isang pantas na naninirahan sa San Diego. Siya ay pinagkamalang baliw dahil sa mga kakaiba niyang ideya, siya ay naging tagapagpayo para sa maraming indibidwal sa bayan.

Kasaysayan ni Pilosopo Tasyo

Ipinanganak ng isang mayamang tao, si Tasyo ay lumaking may talento at naging isang estudyante ng pilosopiya. Subalit, nang siya ay nagpakita ng isang malaking halaga ng kasanayan, ang kanyang relihiyosong Ina ay pinapili siya sa pagitan ng pagiging isang Prayle o kakalimutan niya ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang kalooban ay nahulog sa isang babae, kaya naman mas pinili niyang kalimutan ang kanyang pag-aaral at pinakasalan ang babaeng kanyang minamahal.

Basahin: Teofilo Garcia

Makalipas ang ilang buwan, ang kanyang Ina at ang kanyang minamahal na asawa ay pumanaw; kaya naman upang malagpasan ang pagsubok na ito, itinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral, pagbili ng mga aklat at pagsawalang-bahala ng kanyang ari-arian hanggang siya ay maging dukha. Dahil dito, hindi na siya kinilalang baliw ng mga mamayan ng San Diego. Siya rin ay may nakikilalang kapit-bahay na si Sisa at ang dalawa nitong anak na si Basilio at Crispin.

Payo ng pantas

Sa panahong ito, siya ay nagsimulang magsulat ngunit ang lenggwahe nito ay naka ”code” para madiskubre ng mga susunod pang henerasyon, ayaw niya itong madisukubre ng kasalukuyang henerasyon at pahirapan siya ng dahil sa mga ito. Sa araw ng mga santo, 1881, binisita ni Tasyo ang sementeryo upang hanapin ang bungo ng yumao niyang asawa upang hindi ito mapakinabangan ng iba.

Basahin din: Salinta Monon

Nang makita niya ang magkapatid na sina Basilio at Crispin, sinabihan niya ang mga ito na ang kanilang Ina ay naghanda ng hapunan para sa kanila. Nakita rin niya si Don Filipo at ang asawa nito, at pinag-usapan ang konsepto ng purgatoryo. Makalipas nito, siya ay binisita siya ni Ibarra ukol sa plano nitong magpatayo ng isang paaralan sa Bayan ng San Diego. Ang pantas ay pinayuhan siya na huwag ng ituloy ang kanyang kagustuhang magpatayo ng paaralan upang hindi magalit ang mga Prayle at ang mga opisyal ng gobyerno, matapos marinig ang payo ng pantas si Ibarra ay lumisan.

Habang nagaganap ang prusisyon, si Pilosopo Tasyo ay gumawa ng mga sarkastikong pahayag ukol sa mga santo, nang maglaon siya ay sinabihan ni Don Filipo sa pagbibitiw nito sa tungkulin sa konseho ng bayan. Matapos nito, ang pantas ay namatay habang siya ay papalabas ng kanyang tahanan.

Silipin: Filibustero

Pagkatao at mga Ugali

Si Pilosopo Tasyo ay isang matalino at may matalas na pag-iisip na tao. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa larangan ng pilosopiya na kanyang inaral mula pa noong siya ay estudyante pa lamang. Ang pantas ay ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aaral at pagbili ng mga aklat na siyang dahilan ng kanyang paghihirap. Ginamit niya rin ang kanyang pag-aaral upang limutin ang pagpanaw ng kanyang Ina at ng kanyang minamahal na asawa. Alinsunod sa kanyang katalinuhan, si Tasyo ay walang pakialam sa mga iniisip ng tao patungkol sa kanya, at tinanggap na lamang na siya ay isang baliw sa mata ng mamamayan ng San Diego bukod pa rito siya rin ay nakipagdebate tungkol sa konsepto ng relihiyon kay Don Filipo.

Sa kanyang katalinuhan naisip niya na ang kasalukuyang henerasyon ay hanapin at pahirapan siya dahil sa paraan ng kanyang pag-iisip. Dahil dito, ang pantas ay nagsimulang sumulat patungkol sa kanyang kaalaman para sa mga susunod pang henerasyon. Sa mga natitira niyang oras dito sa mundo, siya rin ay nagsilbing tagapayo ng mga indibidwal sa Bayan ng San Diego, katulad na lamang nina Ibarra at Don Filipo.

Silipin din: Magellans Cross