Tarsilo Alasigan

Tarsilo Alasigan

  • Paglalarawan kay Tarsilo Alasigan
  • Kasaysayan ni Tarsilo Alasigan
    • Paghihiganti

Paglalarawan kay Tarsilo Alasigan

Si Tarsilo Alasigan ay isang residente sa San Diego at ang kanyang kapatid na si Bruno. Matapos mamatay ng kanyang Ama sa kamay ng mga ”guardia civil” nangako siya sa kanyang sarili na siya ay maghihiganti, siya ay sumali sa isang pag-aalsa na plinano ni Padre Salvi.

Basahin: Abaka

Kasaysayan ni Tarsilo Alasigan

Siya ay ipinanganak sa pamilya ng mga Alasigan kasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Bruno at ang kanyang kapatid na babae, ang magkakapatid ay lumaking mahirap. Ang kanilang Ama ay inaresto ng mga ”guardia civil” at namatay sa kanilang mga kamay. Ang magkapatid ay nangakong ipaghihigante ang pagkamatay ng kanilang Ama, ngunit sila ay nagaalinlangan dahil sa kanilang babaeng kapatid. Sa panahong ito, si Bruno ay itinaya ang kanilang pera sa isang sabongan ngunit sila ay natalo. Ang dalawa ay desperado, kaya naman sila ay lumapit kay Lucas para umutang.

Paghihiganti

Linggo ng Nobyembre taong 1881, si Tarsilo at Bruno ay muling bumusita sa sabongan upang manghiram ng pera kay Lucas. Sa halip na sila’y pahiramin ng salapi, sila ay isinama ni Lucas para sa isang paghihimagsik na plano ni Crisostomo Ibarra. Ang nasabing paghihimagsik ay ang kanilang pagkakataon upang maipaghiganti nila ang pagkamatay ng kanilang Ama, kaya naman agad sila sumali sa nasabing paghihimagsik at agad na nanghikayat pa ng ibang tao upang sumali sa kanila.

Basahin din: Tejeros Convention

Si Tarsilo at Bruno, kasama si Pedro, ay nakipagkita kay Lucas makalipas ang dalawang araw sa sementeryo ng San Diego. Nang maramdaman ni Lucas na sila ay sinusundan sila ay agad na kumalat, at doon binigay ni Lucas ang kanyang mga tagubilin. Nang magsimula na ang pag-atake si Tarsilo at Bruno ay naaresto ng mga ”guardia civil”, si Tarsilo ay labis na pinahirapan ng mga ”guardia civil” nang itanggi nito na si Ibarra ay hindi sangkot sa pag-atake at hindi pagbulgar tungkol sa kanyang mga kasapi sa pag-atake. Ang ginawang pagpapahirap kay Tarsilo ay hindi kinaya ng kanyang katawan kaya naman agad itong namatay.