Panatang Makabayan
ADVERTISEMENT

Ang Panatang Makabayan ay ang pambansang panunumpa ng mga Pilipino sa watawat ng Pilipinas na binibigkas ng mga mamamayan matapos awitin ang Pambansang Awit.

Karaniwang mga estudyante ang bumibigkas sa Panatang Makabayan dahil sa mga seremonyang pang-watawat sa mga paaralan.

Layunin nito na pag-alabin ang diwang makabayan ng mga kabataang Pilipino upang maglingkod ang mga ito nang tapat sa bayan at maging mabuting mamamayan sa bansang kanilang sinilangan.

Basahin: Talumpati

Unang ipinatupad ang pagbigkas ng Panatang Makabayan sa mga paaralang pampubliko at pribado noong ika-11 ng Hulyo taong 1955 dahil na rin sa bisa ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 8 ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang kautusang ito ay pagtalima sa isinasaad na Batas Republika Blg. 1265 na pinagtibay noong panahon ding iyon. Gayunpaman, binago at pinasimple ang ibang linya ng Panatang Makabayan noong ika-9 ng Nobyembre taong 2001 sa bisa naman ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 54 s.2001.

Ating basahin ang bagong bersiyon ng Panatang Makabayan:

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang

maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,

susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal

nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.

Silipin din: Bayan Ko

Narito naman ang orihinal na bersiyon ng Panatang Makabayan:

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan

Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang
Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.

Basahin din: Katipunan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...