Sampung Utos ng Diyos

Ang Sampung Utos ng Diyos o Ten Commandments sa wikang Ingles ay mga patakaran, kautusan, o pagtuturo ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos upang sundin.

Sinasabing ibinigay ang mga kaatasang ito ng Diyos sa tao upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng magandang pamumuhay.

Ang iba’t-ibang mga tradisyon sa relihiyon ay naghahati sa labing pitong taludtod ng Exodo 20: 1-17 at ang kanilang pagkakatulad sa Deuteronomio 5: 4-21 sa sampung mga utos o kasabihan sa iba’t-ibang paraan na ipinakita sa talahanayan sa ibaba.

Basahin: Ang Pilipinas

ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS

 1. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat.
 2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
 3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
 4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
 5. Huwag kang papatay.
 6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
 7. Huwag kang magnakaw.
 8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
 9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
 10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
PangkatolikoPangbibliyaMga UtosExodus:1-17Deut. 5:4-21
11Unang Utos37
12Ikalawa4-68-10
23Ikatlo711
34Ika-apat8-1112-15
45Ika-lima1216
56Ika-anim1317
67Ika-pito1418
78Ika-walo1519
89Ika-siyam1620
9-1010Ika-sampu1721
 • Ang Pangkatoliko 1-3 ay para sa Diyos.
 • Pangkatoliko 4-10 ay para sa Tao.
 • Ang Pangbibliya 1-3 ay para sa Diyos.
 • Pangbibliya 4-10 ay para sa Tao

Basahin din: Panitikan ng Pilipinas
Kasaysayan ng Pilipinas