Tiyanak
ADVERTISEMENT

Tiyanak | Mitolohiyang Pilipino

Ang tiyanak ay isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata. Karaniwan nitong hinuhubog ang sarili bilang isang bagong silang na sanggol.

Kadalasang ginagaya ang mga sanggol na umiiyak upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na mga manlalakbay. Kapag dinampot ng isang biktima, nagbabalik ito sa tunay na kaanyuhan at aatakihin ang biktima.

Bukod sa paglaslas sa mga biktima, natutuwa rin ang tiyanak na mangdukot ng mga bata at paglaruan ang mga manlalakbay at inililigaw niya ito ng landas. Ang mga pangontra sa mga ganitong nilalang ay ang pagsusuot ng rosaryo at pagdadala ng bawang.

Sinasabing ang mga ito ay ang batang hindi naisilang, o hindi nabinyagan bago sila mamatay. Ang mga matatanda ay naniniwalang ang mga ito ay sinapian ng mga masamang espirito, at ibinalik sa lupa para maghasik ng lagim.

Sa mga rural na lugar dito sa Pilipinas kalimitang may maririnig tayong mga usapan tungkol sa mga ligaw na espirito, multo, aswang, o mangkukulam, at iba pang kwento ng mga engkanto. Nakikita man ito o hindi.

Ang ganitong paniniwala ay kinaugalian na ng ating mga ninuno, na pinalaganap at nadagdan ng sakupin tayo ng mga dayuhan. Ang mga Pilipino ay mahilig at ugali na ang maniwala sa mga kasabihan at pamahiin na patuloy na isinsalin sa kanilang mga anak at sa mga sumunod pang henerasyon.

Basahin din: Mga Alamat
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...